W hołdzie bohaterom trzech narodów27 Czerwca 2017

26 czerwca, przedstawiciele Zespołu „Śląsk” na czele z Dyrektorem Zbigniewem Cierniakiem, uczestniczyli w Budapeszcie w uroczystości odsłonięcia pomnika Henryka Sławika i Józsefa Antalla –bohaterów Polski, Węgier i Izraela, którzy w czasie II Wojny Światowej uratowali dziesiątki tysięcy osób. Polskiej delegacji przewodził marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Pomnik, który przedstawia dwóch bohaterów siedzących naprzeciwko siebie i grających w szachy, powstał przy placu Gyoergya Goldmana, niedaleko brzegu Dunaju. Sławik i Antall w czasie niemieckiej okupacji uratowali na Węgrzech ok. 30 tysięcy ludzi, w tym 5 tysięcy polskich Żydów. 8 listopada 2016 roku w Warszawie, pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, bliźniaczy pomnik został odsłonięty w Warszawie w okolicy Dolinki Szwajcarskiej. Chór Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” uczestniczył wówczas w uroczystej mszy świętej celebrowanej przez metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza.

Podczas uroczystości w Budapeszcie polskiej delegacji przewodniczył marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, wzięli w niej także udział marszałek senior Kornel Morawiecki, polscy parlamentarzyści oraz ambasador Polski Jerzy Snopek i były ambasador Grzegorz Łubczyk, który był inicjatorem powstania pomnika. Stronę węgierską reprezentowali: przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Koever, burmistrz Budapesztu Istvan Tarlos i dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. Licznie obecni byli także przedstawiciele węgierskiej Polonii.

Warto również przypomnieć, że wśród grona zabiegającego o upamiętnienie bohaterskiej postawy Henryka Sławika i Józefa Antalla był dr Józef Musioł, przewodniczący Rady Programowej Zespołu „Śląsk” i Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie. Przy kierowanym przez niego towarzystwie warszawskich Ślązaków, powstał Społeczny Komitet Budowy w Warszawie i Budapeszcie Pomnika-Ławeczki Henryka Sławika i Józsefa Antalla - postaci uosabiających polsko-węgierskie braterstwo lat wojny. (AK)

 

fot. Paweł Kula

Powrót