Porozumienie o współpracy z Fundacją "Wspieramy Talenty"11 Grudnia 2017

Podczas Dnia Elwiry Kamińskiej, Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny Zbigniew Cierniak oraz Rafał Kaźmierczyk - Prezes Zarządu Fundacji „Wspieramy Talenty” działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej – podpisali dwustronne porozumienie o współpracy.

Mając na uwadze istotną rolę edukacji artystycznej i regionalnej w zakresie kultywowania rodzimej tradycji i krzewienia jej wśród najmłodszych mieszkańców Polski, jak również promocji zachowań twórczych jako jako elementu spajającego współczesne społeczeństwo, strony zgodnie podejmują wspólne działania, w celu podniesienia jakości zajęć oraz przygotowania dzieci i młodzieży do podjęcia samodzielnej działalności artystycznej w zakresie twórczości opartej na folklorze, pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli i instruktorów. Zespół i Fundacja zobowiązały się do:

- skutecznego poszerzania oferty edukacyjnej,
- współpracy przy organizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych,
- udziału w warsztatach oraz konferencjach organizowanych w Zespole „Śląsk”,
- aktywnego uczestnictwa członków Teatru Tańca Pasja w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym odbywających się w siedzibie Zespołu w Koszęcinie,
- promocji tańca narodowego, współczesnego i ludowego,
- aktywnego uczestnictwa wykwalifikowanych nauczycieli i instruktorów w warsztatach o charakterze edukacyjnym, odbywających się w siedzibie Teatru Tańca Pasja w Bielsku-Białej
- współpracy przy organizacji artystycznego ogniska baletowego działającego w Bielsku-Białej
- współpracy przy organizacji zajęć dla osób niepełnosprawnych w tym osób niedowidzących i niedosłyszących w zakresie aktywnej rehabilitacji,
- wspierania wspólnych przedsięwzięć w mediach,
- wspólnego pozyskiwania funduszy pozabudżetowych na organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym.

Porozumienie zostało zawarte na okres 3 lat, do 31 grudnia 2020 roku. Mamy nadzieję, że nasz nowy partner edukacyjny znacznie przyczyni się do promocji Zespołu „Śląsk”, a podopieczni Fundacji pracujący w amatorskim Teatrze Tańca „Pasja” skorzystają z bogatego doświadczenia artystycznego i edukacyjnego naszych pedagogów. (MM)

Powrót