Kolędowo dla seniorów15 Grudnia 2017

W czwartek, 14 grudnia, w siedzibie Zespołu „Śląsk” odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi z przedstawicielami środowisk senioralnych. Podczas świąteczno-noworocznego spotkania podzielono się opłatkiem i składano świąteczne życzenia. Dla seniorów Zespół „Śląsk” wystąpił z koncertem kolęd i pastorałek.

Spotkanie opłatkowe Marszałka ze śląskimi seniorami odbywa się w Koszęcinie już po raz drugi, do czego nawiązał Wojciech Saługa zwracając się do przybyłych: „Od naszego spotkania w tym miejscu minął rok i to, o czym mówiliśmy, stało się faktem, mocno ruszyliśmy z polityką senioralną w regionie. Śląskie dla seniorów to nie pusty slogan, a realny ruch, który daje seniorom głos, godność
i możliwości wpływania na rzeczywistość ”.

Podczas spotkania podsumowano politykę senioralną prowadzoną przez samorząd województwa w mijającym roku. Zachęcano także, aby ta rosnąca aktywność seniorów nie malała, by nadal zarażali swoją energią dając wzór innym starszym osobom. Marszałek Wojciech Saługa podziękował za dotychczasową współpracę i nakreślił plany polityki senioralnej na kolejne miesiące.

Przez cały rok, także Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” aktywnie uczestniczył w działaniach na rzecz śląskich seniorów. Zespół występował z koncertami, prowadził warsztaty oraz podejmował seniorów w swojej siedzibie. Tym razem, podczas opłatkowego spotkania w Koszęcinie, Zespół „Śląsk” przygotował dla swoich gości koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru i orkiestry. Bożonarodzeniową atmosferę dopełniły serdeczne życzenia, które podczas łamania się opłatkiem złożyli wszystkim uczestnikom m.in. Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa i Dyrektor Zespołu „Śląsk” Zbigniew Cierniak. (AK)

Powrót