Porozumienie z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie15 Grudnia 2017

14 grudnia 2017 roku, w koszęcińskiej siedzibie Zespołu „Śląsk” zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny - reprezentowanym przez Dyrektora Zbigniewa Cierniaka, a Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie - reprezentowaną przez Rektora dr hab. prof. AJD Annę Wypych-Gawrońską.

Porozumienie jest zwieńczeniem wieloletnich wspólnych działań edukacyjnych i artystycznych podejmowanych przez Zespół oraz Wydział Sztuki częstochowskiej uczelni.

Strony zadeklarowały podjęcie wzajemnej współpracy w zakresie organizacji przedsięwzięć artystycznych oraz wydarzeń o charakterze naukowym i edukacyjnym. Na mocy podpisanego dokumentu zobowiązano się do propagowania kultury narodowej i ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury regionu śląskiego, prowadzenia warsztatów edukacyjnych dla studentów, etnografów, etnologów, etnochoreografów, etnomuzykologów i folklorystów, wymiany i udostępnienia materiałów dydaktycznych oraz upowszechniania dorobku artystycznego i naukowego stron porozumienia. W ramach współpracy  Zespół „Śląsk” i Akademia im. Jana Długosza będą się także wspierać w zakresie wspólnych przedsięwzięć w mediach, a także udzielą sobie pomocy logistycznej przy organizacji realizowanych przez siebie projektów.

Mamy nadzieję, iż sformalizowanie współpracy pozwoli na jeszcze lepszą koordynację wspólnych działań oraz znaczne zwiększenie zakresu nowych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. (MM)

Powrót