Modernizacja kotłowni29 Grudnia 2017

Od 25 sierpnia 2017r. w Zespole Pałacowo – Parkowym w Koszęcinie realizowane były roboty budowlane związane z przebudową kotłowni głównej.

Miedzy innymi zrealizowano następujący zakres robót:
- demontaż trzech starych kotłów miałowych o mocy 3x300kW wraz z urządzeniami towarzyszącymi;
-  montaż trzech nowych kotłów na pellet o mocy 3x450kW z automatycznym pneumatycznym podawaniem paliwa wraz ze sterownikami i automatyką pogodową oraz pozostałymi urządzeniami towarzyszącymi (kotły w 5 klasie emisji wg normy PN-EN 303-5:2012 potwierdzone certyfikatem);
-  demontaż starego oraz wykonanie nowego komina na fundamencie żelbetowym;
- remont głównego pomieszczenia kotłowni i pomieszczeń przyległych (pomieszczenie socjalne, pompownia, magazyn paliwa - częściowo).

Pozostałe roboty to jest:
- remont budynku z zewnątrz, w tym m.in.: wykonanie docieplenia ścian i stropodachu, systemu orynnowania i obróbek blacharskich, zagospodarowanie terenu,
-  dokończenie remontu magazynu paliwa będą realizowane do 30.06.2018r.

W grudniu bieżącego roku po wykonaniu niezbędnych prac kotłownia została uruchomiana i oddana do użytkowania.

Przebudowa kotłowni głównej w Zespole Pałacowo – Parkowym w 2017r. została sfinansowana ze środków budżetu Województwa Śląskiego. 

Dotychczasowy łączny koszt remontu kotłowni (dokumentacja projektowa, roboty budowlane oraz nadzory inwestorskie, archeologiczny i autorski) wynosi: 1 466 840,71zł.

Powrót