Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Ogólnokształcących Szkół Baletowych01 Marca 2018

Trzydniowa konferencja metodyczna dla pedagogów Ogólnokształcących Szkół Baletowych, zorganizowana w siedzibie Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, odbyła się w dniach od 26 do 28 lutego 2018 roku, pod patronatem Zdzisława Bujanowskiego – Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Zbigniewa Cierniaka – Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Konferencja była wynikiem rekomendacji jurorów III Ogólnopolskiego Festiwalu Polskich Tańców Ludowych i Narodowych w Koszęcinie przeznaczonego dla uczniów Ogólnokształcących Szkół Baletowych, w celach doskonalenia wiedzy i umiejętności pedagogów oraz usystematyzowania i ujednolicenia metodyki przedmiotowego nauczania w zakresie polskich tańców narodowych i ludowych. Konferencja została zrealizowana ze środków Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Kierownictwo naukowe konferencji objęła Hanna Chojnacka - choreograf, pedagog, reżyser, wykładowca na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Hanna Chojnacka jest autorką licznych choreografii kameralnych oraz scenicznych, które od wielu lat prezentowane są na scenach Teatru Wielkiego w Warszawie, Opery Wrocławskiej, Opery Krakowskiej, Opery Bałtyckiej. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele tańców narodowych i ludowych, tańca charakterystycznego w Ogólnokształcących Szkołach Baletowych w Warszawie, Bytomiu, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Państwowej Szkoły Muzycznej w Krakowie oraz pedagodzy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. W ramach przeprowadzonych warsztatów metodycznych, wykładów i dyskusji, wymiany doświadczeń środowisk nauczycieli, wykładowców i artystów, wyłoniono ważne aspekty i idee konferencji – propagowanie wraz z podniesieniem rangi przedmiotu taniec narodowy, ludowy i charakterystyczny w zawodowych szkołach baletowych oraz wyznaczenie kierunku wykonawstwa scenicznych tańców ludowych i narodowych, poprzez podkreślenie ich strony wyrazowej, emocjonalnej i osobistego odbioru muzycznego, przekazu wrażeń i odczuć artysty scenicznego. (K.B)

Powrót