Nagroda Korfantego 201806 Kwietnia 2018

Kapituła Nagrody im. Wojciecha Korfantego ogłosiła tegorocznych laureatów. Z radością informujemy, że wśród wyróżnionych tą prestiżową nagrodą znalazł się Dyrektor Zbigniew Cierniak. 19 kwietnia, podczas uroczystej gali, wraz z Dyrektorem  Zespołu „Śląsk” nagrodę odbiorą także: dr Jolanta Wadowska-Król i Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

O przyznaniu tych prestiżowych wyróżnień zdecydowała 13-osobowa Kapituła pod przewodnictwem szefa Rady Związku Górnośląskiego, profesora Zbigniewa Widery. W składzie Kapituły znaleźli się także: prof. Irena Lipowicz, prof. Joanna Rostropowicz, dr Łucja Staniczek, dr Katarzyna Wencel, red. Beata Tomanek, ks. bp dr Marian Niemiec, prof. Andrzej Klasik, ks. dr hab. Henryk Olszar, ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, dr Waldemar Szendera, Mirosław Sekuła i Grzegorz Franki.

Kapituła postanowiła przyznać w tym roku trzy Nagrody im. Wojciecha Korfantego. Laureatami zostali:
- Zbigniew Cierniak - za całokształt pracy artystycznej i menedżerskiej w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny,
- dr Jolanta Wadowska-Król - za uratowanie w latach 1973 - 1981 życia i zdrowia wielu dzieci z Katowic-Szopieniec dotkniętych ołowicą,
- Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach kierowane przez Halinę Biedę - za aktywną działalność na terenie Górnego Śląska i Polski promującą historię powstań śląskich, plebiscytu i postaci Wojciecha Korfantego.

Nagrody im. Wojciecha Korfantego przyznawane są przez Związek Górnośląski od roku 1993. Od kilku lat ich wręczenie odbywa się w rodzinnym mieście Korfantego - Siemianowicach. Wśród dotychczasowych laureatów jest wiele znakomitych nazwisk m.in.: Henryk Mikołaj Górecki, Jan Miodek, Wojciech Kilar, Józef i Jan Skrzek, Kazimierz Kutz, Krystyna i Andrzej Bochenkowie, Damian Zimoń, Jerzy Buzek, Piotr Uszok czy Stanisław Sakiel. W 2007 roku laureatem Nagrody im. Wojciecha Korfantego został także Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Uroczysta Gala Wręczenia Nagród odbędzie się 19 kwietnia 2018 roku w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich. (AK)

Powrót