Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu08 Października 2018

Jak co roku, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Kultury Polskiej „Tęcza Polesia”, odbywającym się w ramach Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu na Ukrainie. Tegoroczna XI edycja imprezy trwała od 4 do 7 października i była poświęcona obchodom 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Honorowy patronat nad Festiwalem objął Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski i Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa.

Obwód żytomierski jest największym skupiskiem społeczności polskiej na Ukrainie. Środowisko polonijne, w liczącym blisko 400 tysięcy mieszkańców Żytomierzu, szacowane jest na około 60 tysięcy osób. Tradycje polskości są kultywowane na tym terenie bardzo konsekwentnie. Jednym z przejawów takiej aktywności są Dni Kultury Polskiej i Festiwal "Tęcza Polesia". Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" od wielu lat gości podczas Festiwalu, by z radością uczestniczyć w odbywającej się cyklicznie imprezie. Celem Festiwalu jest odrodzenie, rozwój i zachowanie polskiej kultury i tradycji, umożliwienie wymiany doświadczeń polskim i polonijnym zespołom artystycznym, nawiązywanie nowych kontaktów, krzewienie kultury polskiej w Obwodzie Żytomierskim. Nad wszystkim czuwa organizator Dni Kultury Polskiej, Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków, pani Wiktoria Laskowska – Szczur.

Koncert galowy tegorocznej 24. edycji Festiwalu „Tęcza Polesia” odbył się 6 października na scenie Obwodowej Filharmonii w Żytomierzu. Motywem przewodnim były obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a repertuar zaprezentowany przez Zespół „Śląsk” doskonale wpisał się w patriotyczną atmosferę Festiwalu. Serdeczność z jaką od lat przyjmowany jest „Śląsk” sprawia, że z radością wracamy tam na kolejne edycje tej niezwykłej imprezy. W ramach kontynuacji współpracy z Żytomierskim Obwodowym Związkiem Polaków na Ukrainie, Zespół "Śląsk" na pewno jeszcze nie raz pojawi się w Żytomierzu, a w Koszęcinie z radością będziemy gościć Polaków z Żytomierszczyzny, przyjeżdżających co roku z polską i ukraińską kolędą. (AK)

Powrót