Prezentacja Instytucji w Urzędzie Marszałkowskim15 Stycznia 2019

Podczas poniedziałkowej sesji Sejmiku Śląskiego, soliści chóru Zespołu „Śląsk” wystąpili z krótkim koncertem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Reprezentacja artystów towarzyszyła Dyrektorowi Zespołu, który prezentował radnym działalność koncertową i edukacyjną Instytucji w okresie ostatnich 5 lat.

Dyrektor Zespołu „Śląsk” Zbigniew Cierniak podsumował działalność koncertową i edukacyjną Instytucji od 2014 roku, przedstawił najważniejsze osiągnięcia Zespołu oraz podkreślił, że najbliższy czas jest dla „Śląska” szczególny, ponieważ jest to rok Stanisława Hadyny – kompozytora, dyrygenta, pedagoga i literata, a przede wszystkim założyciela i wieloletniego dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Szczegółowe dane i ciekawostki zawarte w prezentacji przybliżyły działalność Instytucji, dostarczyły także informacji radnym którzy zasiadając po raz pierwszy w ławach Sejmiku Województwa Śląskiego będą m.in. podejmować uchwały dotyczące Zespołu. Podczas sesji Sejmiku dyskutowano także o podziale budżetu wśród śląskich instytucji kultury. Apelując o wsparcie dla Zespołu „Śląsk” Dyrektor Zbigniew Cierniak zwrócił się do radnych, aby podeszli z sercem do zmian w budżecie. W tym roku Samorząd Województwa Śląskiego przeznaczy na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 177,5 mln zł. (AK)

Powrót