Artyści

BALET

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY I KIEROWNIK BALETU
Jarosław Świątek

Z-CA KIEROWNIKA ARTYSTYCZNEGO
Zygmunt Magiera
Dorota Sitek

ZASTĘPCA KIEROWNIKA BALETU:
Piotr Cegiełkowski

ASYSTENT KIEROWNIKA BALETU DS. KOSTIUMÓW CHÓRALNYCH
Katarzyna Winiarczyk - Staszyńska

ASYSTENCI KIEROWNIKA BALETU:
Sabina Szybka
Marek Świeca

PEDAGOG BALETU:
Ilona Pułkownik
Michaił Zubkow

AKOMPANIATOR BALETU:
Janusz Frączek

INSPEKTOR BALETU:
Adam Chmielniak

SOLIŚCI BALETU:
Piotr Cegiełkowski
Katarzyna Grysko
Łukasz Huzik
Edyta Kędziora
Piotr Korpusik
Jakub Kuchta
Agnieszka Kulig
Marek Kulig
Marzena Lach
Joanna Osadnik
Piotr Ozga
Izabela Seniów
Marek Świeca
Magdalena Wlazłowska
Aneta Wojtyra

KORYFEJE BALETU:
Monika Cegiełkowska
Dominika Gordzielik
Kryspin Hermański
Artur Liszka
Agnieszka Lubczyńska
Grzegorz Lubos 
Artur Mikulski
Jakub Osłowski
Sabina Szybka
Jakub Witkowski
Kamilla Wójcik

TANCERZE:
Katarzyna Bajorek
Adam Chmielniak
Mariusz Fiedor
Kamil Kamerdyn
Tomasz Lis
Krystian Łoin
Karolina Ochmann
Krystian Olszowski
Eryk Pacek
Aliki Pitta
Katarzyna Pol
Robert Przewoźnik
Aleksandra Rubersz
Magdalena Sibiga
Mateusz Szyszko
Michał Zębik
Krystian Żarski

CHÓR

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY I KIEROWNIK BALETU
Jarosław Świątek

Z-CA KIEROWNIKA ARTYSTYCZNEGO
Zygmunt Magiera
Dorota Sitek

KIEROWNIK CHÓRU:
Krzysztof Anczyk

ASYSTENT KIEROWNIKA ARTYSTYCZNEGO
Sławomir Danielski

PEDAGODZY CHÓRU:
Marian Chrobok
Mariola Płazak-Ścibich
Ryszard Wojtaszewski
Gabriela Silva

INSPEKTOR CHÓRU
Dariusz Żaczek

ORGANIZATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ
Dariusz Żaczek

SOLIŚCI CHÓRU:
Tomasz Antczak
Joanna Cierniak
Sławomir Danielski
Jacek Kapica
Piotr Koprowski
Izabela Mirecka
Piotr Nikiel
Patrycja Ozga
Beata Pyda
Przemysław Spandel
Karolina Szendera
Piotr Szolka
Magdalena Świątek
Renata Urbanik
Katarzyna Winiarczyk-Staszyńska
Krzysztof Wojtyra
Dariusz Żaczek

ŚPIEWACY:
Dawid Biwo
Agnieszka Błaszczyk
Joanna Budzisz
Dariusz Chęciński
Leszek Czech
Izabela Drongova
Kamila Kondraciuk
Maciej Kucera
Sławomir Mazur
Maciej Nocuń
Anna Olszowska
Dariusz Pasterny
Iwona Pasterny
Wojciech Patrzyk
Justyna Piwko-Nikiel
Przemysław Pochopień
Kinga Roch
Sylwia Sajdak
Grzegorz Skiba
Magdalena Smolka
Paweł Szypulski
Beata Tyrol
Maria Walaszek

ORKIESTRA

 

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY I KIEROWNIK BALETU
Jarosław Świątek

Z-CA KIEROWNIKA ARTYSTYCZNEGO
Zygmunt Magiera
Dorota Sitek

DYRYGENCI:
Mirosław Maciej Banach
Krzysztof Dziewięcki

KIEROWNIK ORKIESTRY i KONCERTMISTRZ:
Danuta Smyła - skrzypce

INSPEKTOR ORKIESTRY:
Kacper Kalaga

BIBLIOTEKARZE:
Joanna Roczek
Adrian Roczek

PIERWSZE GŁOSY:
Karol Borczyk - altówka
Dawid Borowski - klarnet
Paweł Biegiesz - obój
Michał Czyż - puzon
Adrian Gaweł - trębacz
Kacper Kalaga - klarnet
Krzysztof Kawa - skrzypce
Wojciech Kiełpiński - waltornia
Remeni Romeo - waltornia
Grażyna Mazur - flet
Piotr Mazur - kontrabas
Anna Palka - fagot
Henryk Piszczelok - obój
Ewa Przywarka - wiolonczela
Marcin Respondek - puzonista
Adrian Roczek - skrzypce
Konrad Sajdak  - trąbka
Krzysztof Szendera - skrzypce
Tadeusz Zdechlikiewicz - perkusja

 

MUZYCY:

Magdalena Marcinowicz-Tomanek - skrzypce
Urszula Mizera  - altówka
Patrycja Patoła  - skrzypce
Oskar Radwański - skrzypce
Joanna Roczek  - skrzypce
Alfons Staniek  - skrzypce
Tomasz Śliwiński - altówka
Jędrzej Tukaj - perkusia
Anna Wilk-Kogut  -  wiolonczela
Grzegorz Wojtasik  - skrzypce
Michał Zdrzałek - muzyk waltornista