Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15; fax: +48 34 310 64 16; e-mail: info@zespolslask.pl

Skórka:
A+

Infrastruktura kultury 2019

„Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2019 rok

Dofinansowanie: 215 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Cel projektu

Głównym celem zadania jest polepszenie jakości i wzmocnienie oferty kulturalnej i edukacyjnej Zespołu „Śląsk”, a także poprawa warunków pracy i ułatwienie organizacji przedsięwzięć artystycznych instytucji.

 

Realizacja

Dzięki zadaniu Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny zakupił na potrzeby działalności kulturalnej: instrumenty muzyczne wraz z akcesoriami, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, urządzenia biurowe, wyposażenie zaplecza techniki scenicznej, sprzęt multimedialny i fotograficzny, wyposażenie sal wystawowych i służące działalności kulturalnej. Zakupy w ramach projektu są niezbędne do prowadzenia bogatej i wielopłaszczyznowej działalności.

Zadanie dotyczyło dalszej wymiany instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami, które są niezbędne do wykonywania koncertów. W ramach projektu został zakupiony puzon, akordeon, basetla oraz zestaw futerałów (do puzonu i basetli). Kolejnym elementem składowym zadania był zakup sprzętu komputerowego (laptopa i komputerów all-in-one) wraz z oprogramowaniem, a także urządzeń biurowych (kserokopiarek kolorowych i kserokopiarki czarno-białej). Projekt ten dotyczył również kolejnego etapu wymiany i uzupełnienia wyposażenia infrastruktury techniki scenicznej. W ramach zadania zostały kupione specjalne szafy do transportu kostiumów scenicznych. Dzięki realizacji zadania zostało zakupione wyposażenie sal wystawowych, wyposażenie służące działalności kulturalnej, a także sprzęt multimedialny i fotograficzny. Odrestaurowane wnętrza pałacu Zespołu zostały wzbogacone w wyposażenie ekspozycyjne w pomieszczeniach wystawowych oraz w sprzęt multimedialny (monitor tv i rzutnik). Na wyposażenie sal wystawowych składają się: witryny, systemy ekspozycyjne, manekiny). Został zakupiony również aparat fotograficzny wraz ze studiem fotograficznym.

 

Efekty projektu

Projekt umożliwia lepsze wykorzystanie potencjału Instytucji w dziedzinie edukacji artystycznej i kulturalnej, pozytywnie wpływa na zwiększenie liczby odbiorców działań kulturalnych i edukacyjnych oraz została podniesiona jakość świadczonych usług. Realizacja przyczyniła się do wzbogacenia oferty i dalszego rozwoju działalności z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej. Wszystkie uwzględnione we wniosku zakupy są odzwierciedleniem działalności instytucji, która prowadzi szeroko pojętą działalność kulturalną, artystyczną i w zakresie edukacji kulturalnej, począwszy od koncertów, warsztatów, organizowania wydarzeń kulturalnych, festiwali i przeglądów, a skończywszy na zachowaniu dziedzictwa narodowego i jego rozpowszechnianiu każdej grupie wiekowej odbiorców.

 


Zobacz również

 • Rok 2019 - Rokiem Stanisława Hadyny
  • RODO obowiązek informacyjny
   • Przyjaciele
    • Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
     • Inwestycje
      • Inwestycje współfinansowane ze środków UE
       • Kontakt
        • Aktualności
         • O projekcie
          • Galeria
           • Stan obiektów przed realizacją I etapu
            • Brama cesarska
             • Dom Pracy Twórczej
              • Pałac
               • Pawilon im. E. Kamińskiej
               • Stan obiektów po realizacji I etapu
                • Dom Pracy Twórczej
                 • Wieża i Kaplica
                  • Pałac
                   • Pawilon
                   • Stan przed realizacją II i III etapu
                    • Alejki i ogrodzenie
                     • Garaże
                      • Wieża i Kaplica
                       • Lewe skrzydło
                        • Łącznik
                         • Portiernia
                          • Prawe skrzydło
                          • Bieżąca realizacja Projektu
                           • Garaż wielostanowiskowy
                            • Wieża i Kaplica
                             • Park
                              • Pałac
                               • Łącznik
                                • Lewe skrzydło
                                 • Prawe skrzydło
                              • Pozostałe inwestycje
                               • Aktualności
                                • Kontakt
                                 • Galeria pozostałe inwestysje
                                  • Prace konserwatorskie w dawnej ujeżdżalni
                                   • Adaptacja budynku dawnej ujeżdżalni
                                    • Aranżacja piwnic Domu pracy twórczej
                                  • Przetargi
                                   • Dofinansowanie
                                    • Sklep