Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15; fax: +48 34 310 64 16; e-mail: info@zespolslask.pl

Skórka:
A+

Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej

Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej służy rozwijaniu i kształtowaniu  świadomości społeczeństwa, edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zagadnień regionalizmu, kultury i sztuki. Jego działalność jest  bardzo wyraźnym odwołaniem do nowoczesnych, praktykowanych w Europie, form aktywności instytucji kulturalnych. Dzięki temu Zespół i jego siedziba – zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Koszęcinie – wzbogacają się o całkowicie nowe funkcje, dodatkowe zadania o wielkim  znaczeniu społecznym.

Celem projektu jest rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego na terenie  Polski i Europy. Podstawowe zadanie, jakie wypełnia Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej, to poszerzanie form programowej działalności Zespołu, profesjonalnej instytucji kultury, wyspecjalizowanej w scenicznej prezentacji muzyki, pieśni i tańców oraz strojów regionalnych i narodowych. Centrum rozpowszechnia wiedzę o tradycyjnych i współczesnych problemach regionu śląskiego wśród dzieci i młodzieży.

Rozwijając swoją działalność dba o podnoszenie poziomu wiedzy o regionie poprzez szkolenia i doskonalenie kwalifikacji nauczycieli specjalizujących się w tematyce regionalnej, instruktorów amatorskich zespołów artystycznych, animatorów kultury, studentów kierunków uniwersyteckich.


Zobacz również

 • Rok 2019 - Rokiem Stanisława Hadyny
  • RODO obowiązek informacyjny
   • Przyjaciele
    • Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
     • Inwestycje
      • Inwestycje współfinansowane ze środków UE
       • Kontakt
        • Aktualności
         • O projekcie
          • Galeria
           • Stan obiektów przed realizacją I etapu
            • Brama cesarska
             • Dom Pracy Twórczej
              • Pałac
               • Pawilon im. E. Kamińskiej
               • Stan obiektów po realizacji I etapu
                • Dom Pracy Twórczej
                 • Wieża i Kaplica
                  • Pałac
                   • Pawilon
                   • Stan przed realizacją II i III etapu
                    • Alejki i ogrodzenie
                     • Garaże
                      • Wieża i Kaplica
                       • Lewe skrzydło
                        • Łącznik
                         • Portiernia
                          • Prawe skrzydło
                          • Bieżąca realizacja Projektu
                           • Garaż wielostanowiskowy
                            • Wieża i Kaplica
                             • Park
                              • Pałac
                               • Łącznik
                                • Lewe skrzydło
                                 • Prawe skrzydło
                              • Pozostałe inwestycje
                               • Aktualności
                                • Kontakt
                                 • Galeria pozostałe inwestysje
                                  • Prace konserwatorskie w dawnej ujeżdżalni
                                   • Adaptacja budynku dawnej ujeżdżalni
                                    • Aranżacja piwnic Domu pracy twórczej
                                  • Przetargi
                                   • Dofinansowanie
                                    • Sklep