Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej

Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej służy rozwijaniu i kształtowaniu  świadomości społeczeństwa, edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zagadnień regionalizmu, kultury i sztuki. Jego działalność jest  bardzo wyraźnym odwołaniem do nowoczesnych, praktykowanych w Europie, form aktywności instytucji kulturalnych. Dzięki temu Zespół i jego siedziba – zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Koszęcinie – wzbogacają się o całkowicie nowe funkcje, dodatkowe zadania o wielkim  znaczeniu społecznym.

Celem projektu jest rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego na terenie  Polski i Europy. Podstawowe zadanie, jakie wypełnia Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej, to poszerzanie form programowej działalności Zespołu, profesjonalnej instytucji kultury, wyspecjalizowanej w scenicznej prezentacji muzyki, pieśni i tańców oraz strojów regionalnych i narodowych. Centrum rozpowszechnia wiedzę o tradycyjnych i współczesnych problemach regionu śląskiego wśród dzieci i młodzieży.

Rozwijając swoją działalność dba o podnoszenie poziomu wiedzy o regionie poprzez szkolenia i doskonalenie kwalifikacji nauczycieli specjalizujących się w tematyce regionalnej, instruktorów amatorskich zespołów artystycznych, animatorów kultury, studentów kierunków uniwersyteckich.


Zobacz również

 • Przyjaciele
  • Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
   • Inwestycje
    • Inwestycje współfinansowane ze środków UE
     • Kontakt
      • Aktualności
       • O projekcie
        • Galeria
         • Stan obiektów przed realizacją I etapu
          • Brama cesarska
           • Dom Pracy Twórczej
            • Pałac
             • Pawilon im. E. Kamińskiej
             • Stan obiektów po realizacji I etapu
              • Dom Pracy Twórczej
               • Wieża i Kaplica
                • Pałac
                 • Pawilon
                 • Stan przed realizacją II i III etapu
                  • Alejki i ogrodzenie
                   • Garaże
                    • Wieża i Kaplica
                     • Lewe skrzydło
                      • Łącznik
                       • Portiernia
                        • Prawe skrzydło
                        • Bieżąca realizacja Projektu
                         • Garaż wielostanowiskowy
                          • Wieża i Kaplica
                           • Park
                            • Pałac
                             • Łącznik
                              • Lewe skrzydło
                               • Prawe skrzydło
                            • Pozostałe inwestycje
                             • Aktualności
                              • Kontakt
                               • Galeria pozostałe inwestysje
                                • Prace konserwatorskie w dawnej ujeżdżalni
                                 • Adaptacja budynku dawnej ujeżdżalni
                                  • Aranżacja piwnic Domu pracy twórczej
                                • Przetargi
                                 • Dofinansowanie
                                  • Sklep