Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej

Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej służy rozwijaniu i kształtowaniu  świadomości społeczeństwa, edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zagadnień regionalizmu, kultury i sztuki. Jego działalność jest  bardzo wyraźnym odwołaniem do nowoczesnych, praktykowanych w Europie, form aktywności instytucji kulturalnych. Dzięki temu Zespół i jego siedziba – zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Koszęcinie – wzbogacają się o całkowicie nowe funkcje, dodatkowe zadania o wielkim  znaczeniu społecznym.

Celem projektu jest rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego na terenie  Polski i Europy. Podstawowe zadanie, jakie wypełnia Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej, to poszerzanie form programowej działalności Zespołu, profesjonalnej instytucji kultury, wyspecjalizowanej w scenicznej prezentacji muzyki, pieśni i tańców oraz strojów regionalnych i narodowych. Centrum rozpowszechnia wiedzę o tradycyjnych i współczesnych problemach regionu śląskiego wśród dzieci i młodzieży.

Rozwijając swoją działalność dba o podnoszenie poziomu wiedzy o regionie poprzez szkolenia i doskonalenie kwalifikacji nauczycieli specjalizujących się w tematyce regionalnej, instruktorów amatorskich zespołów artystycznych, animatorów kultury, studentów kierunków uniwersyteckich.


Zobacz również

 • RODO obowiązek informacyjny
  • Przyjaciele
   • Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
    • Inwestycje
     • Inwestycje współfinansowane ze środków UE
      • Kontakt
       • Aktualności
        • O projekcie
         • Galeria
          • Stan obiektów przed realizacją I etapu
           • Brama cesarska
            • Dom Pracy Twórczej
             • Pałac
              • Pawilon im. E. Kamińskiej
              • Stan obiektów po realizacji I etapu
               • Dom Pracy Twórczej
                • Wieża i Kaplica
                 • Pałac
                  • Pawilon
                  • Stan przed realizacją II i III etapu
                   • Alejki i ogrodzenie
                    • Garaże
                     • Wieża i Kaplica
                      • Lewe skrzydło
                       • Łącznik
                        • Portiernia
                         • Prawe skrzydło
                         • Bieżąca realizacja Projektu
                          • Garaż wielostanowiskowy
                           • Wieża i Kaplica
                            • Park
                             • Pałac
                              • Łącznik
                               • Lewe skrzydło
                                • Prawe skrzydło
                             • Pozostałe inwestycje
                              • Aktualności
                               • Kontakt
                                • Galeria pozostałe inwestysje
                                 • Prace konserwatorskie w dawnej ujeżdżalni
                                  • Adaptacja budynku dawnej ujeżdżalni
                                   • Aranżacja piwnic Domu pracy twórczej
                                 • Przetargi
                                  • Dofinansowanie
                                   • Sklep