Kierownictwo

ZBIGNIEW CIERNIAK - Dyrektor Zespołu

Zbigniew Cierniak urodził się w Zbrosławicach, w 1971 roku. Pierwsze szlify artystyczne zdobywał w chórze młodzieżowym „Resonans con tutti”, którego założycielem i długoletnim dyrygentem był Profesor Norbert Kroczek. Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia ukończył w Zabrzu. Przez krótki czas pracował w Filharmonii Śląskiej. Przełomowym momentem w życiu zawodowym był rok 1990, kiedy to Profesor Stanisław Hadyna, po tryumfalnym powrocie do Zespołu „Śląsk”, przeprowadził ogólnopolski nabór do chóru. Spośród kilkuset chętnych, podczas wieloetapowego przesłuchania, wyselekcjonowano kilku młodych artystów, którzy mieli zasilić szeregi osłabionego wówczas chóru Zespołu „Śląsk”. Zbigniew Cierniak znalazł się wśród wyróżnionego grona i w lutym 1992 roku dołączył do Zespołu.  

Niemal całe swoje dorosłe życie zawodowe związał ze „Śląskiem”, pełniąc w tej Instytucji wiele funkcji, na różnych szczeblach organizacyjnych. Był członkiem działu artystycznego na stanowiskach: artysta śpiewak z obowiązkiem tańca, w kolejnych latach artysta tancerz – śpiewak,  a w ostatnich latach kariery scenicznej  solista tancerz – śpiewak. Profesor Stanisław Hadyna dostrzegł i docenił talent organizatorski Zbigniewa Cierniaka, w 1997 roku mianując go na stanowisko inspektora chóru. W historii Zespołu „Śląsk” byłem pierwszym - i jak dotąd jedynym - tak młodym inspektorem w dziale artystycznym.

Zaangażowanie i efektywna praca na tym stanowisku zaowocowały kolejnym awansem. Od 1999 roku pełnił funkcję Organizatora Pracy Artystycznej – także i w tym przypadku, był najmłodszym w historii Zespołu koordynatorem pracy wszystkich działów artystycznych: chóru, baletu i orkiestry. W maju 2008 roku powierzono mu stanowisko Pełnomocnika Dyrektora do spraw marketingu i  promocji działalności artystycznej, które piastował do stycznia 2009. Z dniem 15 stycznia 2009 roku, decyzją Zarządu Województwa Śląskiego, objął funkcję Zastępcy Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, którą pełnił do 31 maja 2011 roku. Z dniem 1 czerwca 2011 roku, po zakończeniu procedury konkursowej, Zarząd Województwa Śląskiego powołał Zbigniewa Cierniaka na stanowisko Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Przez kilka ostatnich lat pracy w Zespole „Śląsk” był projektodawcą wielu przedsięwzięć zagranicznych, inicjował i podtrzymywał kontakty m.in. z impresariatami w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Niemczech. W 2010 roku zainicjował udział Zespołu „Śląsk” w światowych targach artystycznych w Szanghaju oraz w Nowym Jorku, które zaowocowały nawiązaniem znaczących kontaktów. Już jako Zastępca Dyrektora Zespołu „Śląsk” szczególną uwagę zwrócił na możliwość promocji Zespołu oraz rozwoju turystyki kulturalnej w ramach działalności Śląskiej Organizacji Turystycznej. Dzięki zaangażowaniu Zbigniewa Cierniaka, Zespół jest od 2010 roku członkiem tej organizacji i promuje Województwo Śląskie uczestnicząc w Międzynarodowych Targach Turystycznych.

Przez cały okres swojej działalności artystycznej wiele uwagi i zaangażowania poświęcił także działalności w Stowarzyszeniu Związku Artystów Scen Polskich. Był aktywnym członkiem Zarządu Oddziału Śląskiego ZASP, członkiem Zarządu Sekcji Tańca. Za swoje zasługi dwukrotnie został wyróżniony dyplomem uznania ZASP - "Za wybitne osiągnięcia w sztuce wokalno -  aktorskiej na Scenach Estradowych, za całokształt pracy artystycznej, jak również za działalność na rzecz ZASP" (20 maja 2001 roku) oraz dyplomem uznania ZASP - "Za wybitne osiągnięcia w sztuce wokalno -  tanecznej na światowych scenach muzycznych z zespołem Pieśni i Tańca "ŚLĄSK" im. St. Hadyny, za całokształt pracy artystycznej, jak również za działalność na rzecz ZASP" (20 maja 2006 roku).

Wśród wielu wyróżnień, jakie otrzymał podczas swojej zawodowej kariery, za najważniejsze uważa:
- odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” – otrzymaną w roku 2003
- „Dyplom Ministra Kultury z okazji Dnia Artysty Śpiewaka za Upowszechnianie Sztuki Wokalnej” – otrzymany 17 maja 2004 roku, z rąk Pana Ministra Kultury.
- Brązowy Krzyż Zasługi – 2007 rok
- „Nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury” – 2008 rok
- Srebrną statuetkę Absolwenta Roku Politechniki Częstochowskiej - za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i kreowanie pozytywnego wizerunku Politechniki Częstochowskiej - 2012 rok
- Złota Odznaka Zasłużony dla Województwa Śląskiego - 2012 rok
- Order Świętego Stanisława - 2012 rok
- Nagrodę „Żeleźniok Karlika” – 2012 rok
- Wyróżnienie „Kordelas Leśnika Polskiego” – 2012 rok
- Srebrny Medal "Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju" - grudzień 2012 roku,
- ARION - najwyższa nagroda Zarządu Sekcji Teatrów Muzycznych, Opery, Operetki, Baletu i Musicalu Związku Artystów Scen Polskich - za wybitne zasługi w pracy    środowiska artystów i całokształt pracy artystycznej - maj 2013 roku
- Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury - czerwiec 2013 roku
- Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” - czerwiec 2013 roku
- Nagroda Honorowa Osobowość Roku - Marka Śląskie - wrzesień 2013 roku
- Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu nieocenionych zasług dla kultury polskiej - listopad 2013
- Złoty Medal im. Jana Kilińskiego - czerwiec 2014
- Nagroda Specjalna Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach - kwiecień 2015,
- w dowód uznania i wdzięczności Nagroda z okazji 250-tej Rocznicy Ustanowienia Orderu św. Stanisława - kwiecień 2015
- Nagroda "Przyjaciel Śląskiego Budownictwa" - listopad 2015
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę - czerwiec 2016 roku
- Zajęcie II miejsca w Plebiscycie Czytelników i Internautów "Menadżer Roku 2016 województwa śląskiego" w kategorii: Średnie Przedsiębiorstwo - maj 2017
- Wyróżnienie Sekcji Tańca i Baletu ZASP w uznaniu wybitnego wkładu w artystyczny rozwój i propagowanie sztuki polskiego folkloru w kraju i za granicą – maj 2017 roku
- Nagroda Specjalna Złoty „Modulor” - sierpień 2017 roku
- Absolwent 20-lecia Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej - wrzesień 2017 roku
- Pierścień Patrioty – październik 2017 roku
- Twórca Luksusu – listopad 2017 roku
- Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji „Ambasador Spraw Polskich” - styczeń 2018
- Osobowość Roku 2017 w kategorii Kultura - luty 2018 roku
- Nagroda im. Wojciecha Korfantego za całokształt pracy artystycznej i menedżerskiej - kwiecień 2018 roku

 

Jest członkiem CID UNESCO (2011) oraz Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu (2012).

Zbigniew Cierniak jest żonaty, ma dwóch synów Adama i Piotra. Żona Joanna jest solistką chóru Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

zwiń

TOMASZ JANIKOWSKI - Zastępca Dyrektora

Tomasz Janikowski urodził się w 1960 roku, mieszka w Bytomiu. Studia historyczne ukończył na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, jest także absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie w 1995 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Menadżerów Kultury. Karierę zawodową rozpoczął w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na stanowisku Asystenta Muzealnego w Dziale Naukowo - Oświatowym (1985 - 1987). W latach 1991 - 92 współtworzył i kierował galerią „Kronika” działającą w Miejskim Domu Kultury w Bytomiu. Przez 6 lat sprawował funkcję dyrektora Centrum Sztuki w Bytomiu (1992 - 1998) a od lipca 1998 roku do czerwca 2010 roku pracował na stanowisku dyrektora Górnośląskiego Centrum Kultury. Tomasz Janikowski przewodniczył także Komisji Zakupów w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Znaki Czasu” i uczestniczył w tworzeniu Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej. Śląska kolekcja wśród wszystkich regionalnych zbiorów programu „Znaki Czasu”, jest największa, oceniana jest też wysoko przez krytyków sztuki. Tomasz Janikowski jest wielbicielem sztuki współczesnej, jego hobby to narciarstwo, interesuje się także filmem.

W 2013 roku został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - jednym z najważniejszych odznaczeń przyznawanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

30 grudnia 2010 roku Zarząd Województwa Śląskiego powierzył Panu Tomaszowi Janikowskiemu pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie. Funkcję tę sprawował od 1 stycznia 2011 roku do 31 maja 2011 roku.
Z dniem 1 lipca 2011 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".

zwiń

MARIA PAŁCZYŃSKA - Główny Księgowy

zwiń

MARIUSZ ZUZEL - Pełnomocnik Dyrektora ds. Inwestycji.

zwiń

KAZIMIERZ RATAJCZAK - Kierownik Artystyczny

Szkołę Baletową w Poznaniu ukończył w 1966 roku. Karierę artystyczną rozpoczął jako tancerz Opery Wrocławskiej, gdzie pracował do grudnia 1966 roku. Od stycznia 1967 roku do lipca 1992 roku związany z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”. Na stanowisko tancerza przyjmowała go Elwira Kamińska. Artystą Zespołu „Śląsk” był przez 25 lat, przechodząc kolejne szczeble kariery w balecie. W 1980 roku otrzymał stanowisko tancerza - solisty. W kolejnych latach Dyrekcja Zespołu powierzała mu dodatkowe obowiązki. W latach 1980 - 1983 pełnił funkcję korepetytora i pedagoga baletu, od 1984 roku był asystentem choreografa. Po zakończeniu kariery w Zespole „Śląsk” w 1992 roku, został choreografem, a w 1995 roku także kierownikiem Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”. Z dniem
4 sierpnia 2011 roku objął stanowisko Kierownika Artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Wśród wielu wyróżnień i odznaczeń za najważniejsze uważa:
- Srebrny Krzyż Zasługi (1978 rok)
- Złoty Krzyż Zasługi (1983 rok)
- Medal Pamiątkowy z okazji Obchodów 200 - lecia Polskiego Baletu, przyznany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (1986 rok)
- Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (1986 rok)
- Złota Odznaka Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego (1988 rok)
- Złota Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego" (2013 rok)
- Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2016 rok)

zwiń

JAROSŁAW ŚWIĄTEK - Kierownik Baletu

Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi na kierunku Choreografia i Technika Tańca oraz Studium Choreograficznego w Krakowie o specjalności Taniec Ludowy. Od 1993 roku związany z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, obecnie pracuje na stanowisku kierownika baletu oraz tancerza-solisty. Swoją drogę z tańcem rozpoczął w 1986 roku w Zespole Pieśni i Tańca „Nowa Huta”. W 1995 roku objął kierownictwo artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”, którego także jest choreografem. Od 2017 roku dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury powierzył mu funkcję kierownika artystycznego i choreografa Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Huta”. Pedagog Warsztatów Polskich Tańców Ludowych i Narodowych oraz Śląskiej Letniej Szkoły Wokalnej w Koszęcinie. Juror na Ogólnopolskim Festiwalu Polskich Tańców Narodowych dla Uczniów Ogólnokształcących Szkół Baletowych oraz na festiwalach folklorystycznych. Pedagog na Kursie dla Instruktorów Tańca Ludowego w Krakowie. Autor wielu układów choreograficznych, które na stałe weszły do repertuaru wielu zespołów, między innymi Zespołu „Śląsk”. Współpracował z Polską Sceną Operową przy realizacji choreografii przedstawień: „Straszny Dwór” i „Halka” Stanisława Moniuszki oraz „Krakowiacy i Górale” Wojciecha Bogusławskiego. Reżyser i twórca choreografii widowiska muzyczno-tanecznego „Carmina Burana” Carla Orffa, zrealizowanego wraz z Filharmonią Częstochowską oraz widowiska plenerowo-obrzędowego „Noc Świętojańska”. Poświęcił się także działalności kulturoznawczej, pracując nad odtworzeniem i zaadaptowaniem na scenę tańców okolic Częstochowy. Jego praca badawcza skupiała się na wiernym odtworzeniu dawnej  kultury tej ziemi i ocaleniu jej od zapomnienia. Podróżując po terenach dawnego województwa częstochowskiego, poszukiwał i rejestrował opisy choreograficzne tańców, by potem włączyć je do repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”.

Współpracował z wieloma wybitnymi pedagogami, choreografiami i muzykami, między innymi z Anatolem Kocyłowskim, Janiną Strzembosz, Conradem Drzewieckim, Jurajem Kubánką, Hanną Chojnacką, Aiszą Hadyną, Stanisławem Hadyną, Krzysztofem Kowalskim, Jerzym Swobodą, Kazimierzem Więckiem i innymi.

Za swoje osiągnięcia artystyczne był wielokrotnie nagradzany. W 2003 roku w plebiscycie „Gazety Wyborczej” w Częstochowie otrzymał tytuł „Twórca Roku”. W 2006 roku otrzymał Odznaczenie Ministra Kultury i Sztuki - Zasłużony dla Kultury Polskiej, w 2008 roku otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. W 2013 roku wyróżniony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz Medalem CIVITAS NOVA Częstochowa, w 2016 roku laureat nagrody Sekcji Tańca i Baletu ZASP „Terpsychora" oraz odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W  roku 2018 otrzymał medal Samorządu Województwa Małopolskiego POLONIA MINOR.

W latach 2006-2009 i od 2011 roku jest członkiem Związku Artystów Scen Polskich.

zwiń

KRZYSZTOF ANCZYK - Kierownik Chóru

Jest absolwentem Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu, Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz podyplomowych studiów Chórmistrzowskich Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Uczestnik seminariów dla dyrygentów chórów organizowanych przy Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” oraz Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat”.

W latach 2004-2009 pedagog oraz asystent kierownika chóru w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Jest autorem opracowań wydawnictw zawierających m.in. utwory Stanisława Hadyny. Uczestniczy w pracach jury Przeglądu Piosenki Dziecięcej „Śląskie śpiewanie” im. Adolfa Dygacza oraz Międzynarodowego Konkursu Muzyki i Pieśni im. Stanisława Hadyny. Akompaniuje podczas Letnich Szkół Artystycznych organizowanych przez Zespół. Jako organista i pianista bierze udział w życiu koncertowych Zespołu „Śląsk”.

Od 1 września 2009 roku pełni funkcję Kierownika Chóru Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

W 2014 roku został odznaczony Srebrną Odznaka Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, natomiast w 2016 roku uhonorowany Brązowym Medalem za Długoletnia Służbę nadawanym przez Prezydenta RP.

zwiń

DANUTA SMYŁA - Kierownik Orkiestry

Kierownik oraz koncertmistrz orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, którą ukończyła w 1995 roku w klasie skrzypiec adiunkta Rolanda Orlika – obecnego koncertmistrza Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, Liceum Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (1990 rok – klasa skrzypiec prof. Waldemara Perzyńskiego), Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki – Hundisburg (Niemcy – 1993 rok), pod kierunkiem Gabriela Feltza Berlinermusikakademie – Niemcy, Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. J. Garści w Lublińcu.

W czasie edukacji na poziomie licealnym brała udział solowy w estradach muzycznych organizowanych na terenie akademii oraz jako koncertmistrz orkiestry licealnej występowała w kraju i za granicą: tournee po stanie Alberta w Kanadzie, udział w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr w Bergkamen – Niemcy, a także w Berlinie Zachodnim.
W okresie studiów koncertowała pod batutą rektora J.W. Hawela (orkiestra akademicka), S. Chrzanowskiego (Filharmonia Zabrzańska), J. Koska (Filharmonia Częstochowska), J. M. Zarzyckiego (Jeunes Musicales – Katowice, Świnoujście – Fama), a także z Jerzym Maksymiukiem, Wadimem Brodskim, Michałem Urbaniakiem, Wiesławem Ochmanem – nagranie CD pt. Encories, Zbigniewem Górnym, Wiesławą Sośnicką oraz Kają Danczowską.

Realizowała się również jako pedagog w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. J.I. Paderewskiego w Tarnowskich Górach pełniąc funkcję kierownika sekcji smyczkowej, pedagoga klasy skrzypiec oraz prowadząc orkiestrę szkolną. Orkiestra pod jej kierownictwem uświetniła jubileusz 50 – lecia szkoły interpretując muzykę kompozytorów polskich, co zostało nagrodzone wyróżnieniem na regionalnym Przeglądzie Orkiestr Szkół Podstawowych w Będzinie w 1995 roku. Równocześnie koncertowała cyklicznie w kwartecie „Allegro” oraz brała udział w corocznych koncertach pt. „Mistrz i Uczeń” na Zamku w Rybnej.

Od 2000 roku jest artystą muzykiem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w dziale orkiestra. Od 2003 roku pracuje jako koncertmistrz a od grudnia 2006 roku pełni funkcję Kierownika Orkiestry.
W 2008 roku została odznaczona Srebrną Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego natomiast w 2016 roku Złotą Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

zwiń

AGNIESZKA ADAMCZYK - Kierownik Kancelarii

zwiń

STANISŁAW DEMCZUK - Kierownik Działu Produkcji Imprez i Koncertów

zwiń

MICHAŁ MAZUR - Kierownik Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej

zwiń

ANNA GŁÓWCZYK - MICHNIK - Kierownik Działu Marketingu, Promocji i Reklamy

zwiń

ŻANETA STOJEK - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych

zwiń

MACIEJ SZYBKA - Kierownik Działu Obsługi Technicznej

zwiń

WIESŁAW RYNIO - Kierownik Działu Transportu

zwiń

IZABELA KAPICA - Kierownik Działu Zamówień Publicznych

zwiń