VII Warsztaty Doskonalące dla Instruktorów Tańca i Tancerzy09 Grudnia 2016

9-11 grudnia
VII Warsztaty Doskonalące dla Instruktorów Tańca i Tancerzy

Cykl trzydniowych warsztatów  tańca ludowego. Inicjatywa jest  odpowiedzią na potrzebę poznania, zachowania i przekazywania kolejnym pokoleniom autentycznych form tańca ludowego. Warsztaty skierowane są do instruktorów tańca ludowego, tancerzy, osób prowadzących zabawy ludowe. Prowadzący warsztaty to  specjaliści tańców danego regionu oraz przedstawiciele lokalnego środowiska wiejskiego.

Karta zgłoszenia

więcej informacji:
http://zespolslask.pl/pl/dodatkowe/11855/warsztaty-doskonalace/

Powrót