"Śląsk Bardzo Kreatywny" - I Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny28 Sierpnia 2016

28 sierpnia - 5 września
„Śląsk Bardzo Kreatywny” - I Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny

Organizowany po raz pierwszy w Koszęcinie festiwal folklorystyczny jest nowatorskim pomysłem kreatywnego podejścia do kultury narodowej i ludowej. Program festiwalu zakłada zaproszenie do siedziby zawodowego Zespołu „Śląsk”, pięciu zespołów amatorskich z różnych stron świata, prezentujących zróżnicowany folklor rodzimy, ale spojonych pewnymi cechami wspólnymi, swoistymi dla każdorazowej edycji festiwalu.

 

Powrót