17:00 Scena Główna - galowy koncert okolicznościowy Zespołu "Śląsk" -"Koncert Jubileuszowy".30 Czerwca 2013

Z okazji jubileuszu 60-lecia dyrekcja i kierownictwo artystyczne wraz z artystami Zespołu przygotowali specjalny program „Koncertu Jubileuszowego”. Znajdą się w nim piękne melodie i pieśni oraz niepowtarzalne, żywiołowe choreografie prezentujące bogactwo kultury regionów naszego kraju oraz  Europy. Program w założeniu autorów jest swoistym hołdem dla twórców Zespołu „Śląsk” oraz kilku już pokoleń artystów, pedagogów i pracowników Zespołu „Śląsk”. W programie zobaczymy między innymi „Tańce słowackie”, „Zorbę”, a z polskich m.in. „Tańce lubelskie”, „Polkę opolską” i „Krakowiaka”. Nie zabraknie także znanych, europejskich pieśni, m.in. „O sole Mio”, „Wien, Wien”, „Athina”, „Montanara”, będą także polskie utwory ludowe: „Pieśń o Wiśle”, „Hej na moście”, „Tańcuj, tańcuj” i wiele innych muzycznych niespodzianek.

Wstęp – bilety na „Święto Śląska” – 7 PLN

Powrót