Międzynarodowe Warsztaty Klarnetowe - edycja 2023

20XI 23

Międzynarodowe Warsztaty Klarnetowe - edycja 2023

19 listopada w siedzibie Zespołu rozpoczęły się III Międzynarodowe Warsztaty Klarnetowe, których celem jest doskonalenie, ugruntowanie i wzbogacanie umiejętności gry na instrumencie. Do udziału w warsztatach zaproszono wybitnych instrumentalistów i symfoników, stanowiących kadrę pedagogiczną, w składzie: prof. Roman Widaszek - kierownik artystyczny, Ecesu Sertensen, prof. John Cipolla, prof. Florent Hean, Sérgio Pires, Dorota Żołnacz, dr hab. Grzegorz Wieczorek.

Ideą wydarzenia edukacyjno-artystycznego jest możliwość rozwoju muzycznego i osobowościowego, indywidualny rozwój kształcenia i doskonalenia warsztatu artystycznego oraz zdobywanie nowych doświadczeń. Realizacja programu warsztatów w systemach indywidualnym i grupowym oraz dostosowanie programu zajęć do poziomu zaawansowania gry uczestników - wpłynęły na liczny udział klarnecistów z różnych grup wiekowych.

Trzeciej edycji warsztatów towarzyszył Koncert Galowy, inaugurujący wydarzenie. 19 listopada o godzinie 19.00 w Sali Balowej pałacu wybrzmiały dzieła literatury solowej (na klarnet) i kameralnej w różnych składach - od duetów po kwintet klarnetowy. W programie koncertu w wykonaniu wykładowców warsztatów zgromadzona publiczność wysłuchała: „Introdukcji i tematu z wariacjami” z opusu 32. Carla Marii Webera, „Sonaty na klarnet i fortepian” z opusu 28. Mieczysława Weiberga, „Introdukcji i Ronda” z opusu 72. Charles’a Marii Widora oraz dzieł Josepha Horowitz’a i Francisa Poulenc’a. W końcowej części Koncertu Galowego zaprezentowany został utwór na kwartet smyczkowy z klarnetem - „Po drugiej stronie lustra” Zbigniewa Bargielskiego oraz „Kwintet klarnetowy A-dur” (KV 581) Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Tegoroczną edycję wydarzenia zakończy Koncert Finałowy w wykonaniu uczestników i wykładowców warsztatów, który odbędzie się 22 listopada o godzinie 17.00.

III Międzynarodowe Warsztaty Klarnetowe odbywają się pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Partnerem jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie. (AM)