Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”

11IX 23

Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”

W minioną sobotę Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" wziął udział w kolejnej edycji „Narodowego Czytania” pod patronatem Prezydenta RP i Pierwszej Damy. W tym roku Para Prezydencka zachęcała do wspólnej lektury „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Kilkugodzinne czytanie w siedzibie Zespołu rozpoczęło się 9 września w Domu Pracy Twórczej.

Uczestnicy Narodowego Czytania przybliżyli prozę Elizy Orzeszkowej w wybranych fragmentach „Nad Niemnem”. Wśród lektorów znaleźli się przedstawiciele władz gminnych: Zbigniew Seniów - Wójt Gminy Koszęcin i Magdalena Pilarska - Sołtys Gminy Koszęcin oraz przedstawiciele Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszęcinie, członkowie Stowarzyszenia „Montownia”, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszęcinie, a także młodzież, artyści, seniorzy i zaproszeni goście. Każdy z lektorów otrzymał pamiątkowe podziękowanie za udział w Narodowym Czytaniu z Zespołem „Śląsk”. Wspólne przybliżenie lektury z 1888 roku, przedstawiającej polskie społeczeństwo drugiej połowy XIX wieku, było również ciekawą lekcją historii i przypomnieniem ważnego wydarzenia z 1863 roku - Powstania Styczniowego.

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” uczestniczy w „Narodowym Czytaniu” od pierwszej edycji tej akcji w 2012 roku. Podstawowym celem przedsięwzięcia pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. W przypadku Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" to także doskonała okazja, by wspólna lektura dzieł narodowej literatury odbywała się w urokliwej przestrzeni Zespołu Pałacowo - Parkowego w Koszęcinie. Narodowe Czytanie w Zespole „Śląsk” - od początku istnienia akcji - koordynuje Dział Edukacji.