Działalność Artystyczna

KONCERTY

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny to instytucja kultury o szerokiej działalności artystycznej, kultywująca tradycje narodowego dziedzictwa oraz promująca polską twórczość ludową i narodową. W swojej bogatej ofercie koncertowej posiada programy galowe – będące kwintesencją działalności artystycznej Zespołu, wokalno-instrumentalne – muzyki klasycznej i religijnej, edukacyjne, a także niepowtarzalne widowiska – będące wynikiem poszukiwań nowych form wyrazu artystycznego.




PROGRAMY GALOWE



A to Polska właśnie

Najbardziej znany program Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, przynoszący światowy rozgłos oraz splendor, ukazujący piękno kultury narodowej, jak i bogactwo spuścizny regionalnej. Całokształt widowiska stanowią ludowe pieśni i tańce, charakterystyczne dla poszczególnych regionów Polski, wzbogacone choreografiami tańców narodowych. Przeważającą część tego programu stanowią kompozycje lub opracowania muzyczne Stanisława Hadyny oraz układy choreograficzne Elwiry Kamińskiej – duetu twórców potęgi „Śląska”. W programie znajdują się popularne utwory Stanisława Hadyny, takie jak: „Karolinka”, „Szła dzieweczka”, „Hej, te nasze góry” oraz opracowania muzyczne takich tańców jak: „Trojak”, „Kujawiak-Oberek” czy „Polonez-Mazur”.


Profesjonalna interpretacja pieśni, tańców ludowych i narodowych w wykonaniu artystów Zespołu – od lat stanowi wizytówkę Polski na scenach całego świata, czyniąc z Zespołu Ambasadora Polskiej Kultury Narodowej.



Kilar, Hadyna – dwa serca, jeden Śląsk

Koncert składający się z utworów i opracowań muzycznych dwóch znakomitych kompozytorów. Pierwsza część programu poświęcona jest twórczości Wojciecha Kilara, który współpracując z Zespołem „Śląsk” w latach 70. – tworzył utwory inspirowane kulturą ludową. Charakterystyczną kompozycją w tym koncercie jest: „Polonez” z filmu „Pan Tadeusz” w reżyserii Andrzeja Wajdy oraz „Kujawiaki głuszyńskie”, w choreografii Hanny Chojnackiej. Kolejnym znanym utworem jest „Głęboka studzienka”, która w lirycznym wykonaniu – wzrusza serca słuchaczy. Pierwsza część programu zakończona jest widowiskowym „Tańcem Górali Żywieckich”. 

Kolejną odsłonę koncertu stanowią kompozycje Stanisława Hadyny – twórcy i założyciela Zespołu „Śląsk”.  W tej części usłyszymy utwory takie jak: „Słoneczko wyszło”, „Gąska” czy „Do Krakowa”. Obok żywiołowych „Tańców Górali Podhalańskich” zobaczymy także narodowy taniec „Krakowiak”, który wieńczy całość koncertu.

 

Kilar

Żywiołowe widowisko monograficzne, poświęcone w całości światowej sławy kompozytorowi i pianiście Wojciechowi Kilarowi, który współpracując z Zespołem „Śląsk” – tworzył utwory inspirowane kulturą ludową. Zespół zawdzięcza Kilarowi kompozycje i opracowania muzyczne około 30 utworów, z których powstał koncert dedykowany wielkiemu artyście. Obok „Poloneza” z filmowej ekranizacji „Pana Tadeusza” w reżyserii Andrzeja Wajdy, zobaczymy ciekawe kompozycje choreograficzne takie jak: „Dwa Michały”, „Polka opolska”, a także „Harnaś i zbójnicy”. W programie tym znalazł się także  utwór z cyklu „tatrzańskich” dzieł Wojciecha Kilara – „Orawa”. Jest to pierwsze na świecie opracowanie sceniczne tego dzieła, do którego choreografię ułożył Juraj Kubánka – słowacki tancerz, choreograf i reżyser. Dzięki tak znakomitemu połączeniu tych wielkich osobowości „Orawa” w wykonaniu artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” staje się niezapomnianym dziełem, które na długo pozostaje w pamięci widza.



Podróże ze "Śląskiem"

Koncert, w którym barwna prezentacja pieśni i tańców charakterystycznych dla kręgu państw Unii Europejskiej, ukazana jest na tle najpopularniejszych polskich utworów ludowych z repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. W programie prezentowane są stylizowane stroje ludowe z wielu regionów Polski i Europy, możemy je podziwiać m.in. w: oryginalnej i niepowtarzalnej greckiej „Zorbie”, „Tańcach słowackich” czy żywiołowych „Tańcach węgierskich”. Twórcami choreografii w tym koncercie są: Elwira Kamińska, Władysław Stefanik, Hanna Chojnacka i Juraj Kubánka. Usłyszeć w nim możemy  utwory takie jak: „O sole mio” oraz „La Montanara”, które przenoszą słuchaczy do słonecznej Italii. Nostalgiczna pieśń „Greensleeves” natomiast, wprowadza w klimat Wysp Brytyjskich. Poziom wykonawczy baletu, chóru i orkiestry Zespołu „Śląsk” gwarantuje widowisko na najwyższym poziomie artystycznym, a dobór repertuaru sprawia, iż widz zostaje zaproszony w podróż niemalże po całej Europie.



Narodziła nam się dobroć  

Barwne widowisko bożonarodzeniowe, składające się z najpiękniejszych kolęd oraz pastorałek, przeplatanych tańcami regionalnymi i narodowymi. W koncercie usłyszymy kolędy, wpisane w wielowiekową tradycję obchodów Bożego Narodzenia: „Bóg się rodzi”, „Jezus malusieńki”, „Cichą Noc” oraz „Adeste fideles”. Duże znaczenie w koncercie tym mają autorskie kompozycje Stanisława Hadyny do słów Kazimierza Szemiotha „Na pasterkę gorole”, „Pasterze nie zwlekali” czy „Święta to biele”. Słuchaczy wzrusza także niepowtarzalny „Polonez-kolęda”, którego patriotyczny wydźwięk pozostaje na długo w pamięci. Zobaczymy także niepowtarzalne układy taneczne Elwiry Kamińskiej – pierwszego choreografa Zespołu: „Trojaka”, „Kujawiaka-Oberka” oraz „Krakowiaka”, a także układy Władysława Stefanika „Polonez-Mazur”. Całość programu ubarwiona jest podhalańskimi gawędami Hanny Nowobilskiej, które wprowadzają słuchaczy w niepowtarzalny świąteczny klimat.



Zespół „Śląsk” dla Niepodległej

Kolekcja najbardziej znanych i najpiękniejszych pieśni patriotycznych, które w narodowej tradycji towarzyszą uroczystościom państwowym, wojskowym oraz rocznicom najważniejszych wydarzeń historycznych. Dopełnieniem programu są tańce narodowe: „Polonez”, „Mazur”, „Kujawiak”, przepiękny „Krakowiak” oraz najbardziej charakterystyczny dla Zespołu, śląski „Trojak”. To tańce, w których odbija się jak w zwierciadle nasz narodowy charakter: duma, romantyczność, ale i żywiołowość pełna ludowego kolorytu.  Program ten został stworzony na 100-lecie polskiej niepodległości. Wzbudza on uczucia patriotyczne, pielęgnuje pamięć o bohaterstwie i jest odwołaniem do heroizmu polskiego oręża. Usłyszymy w nim m.in. pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego „My, Pierwsza Brygada” w wyjątkowym opracowaniu Stanisława Hadyny, „Hymn Armii Hallera” czy „Hymn Armii Krajowej”, opracowany na chór i orkiestrę Zespołu „Śląsk” przez Krzysztofa Dziewięckiego. Bliskie sercom Polaków popularne piosenki: „Czerwone maki na Monte Cassino”, „Rozszumiały się wierzby płaczące” czy „Ułan i dziewczyna” zachwycają chóralnym wykonaniem.

 

Starzyk

Koncert przedstawiający w artystycznym ujęciu różnorodność górnośląskich tradycji, które zilustrowane zostały muzyką, śpiewem i tańcem. Program ten jest zbiorem pieśni obrazujących etos pracy górników, jak i tradycje oraz obrzędy z nim związane. Ubarwiony śląskimi tańcami w przepięknych stylizowanych kostiumach scenicznych, które dopinają całość przedstawienia. W koncercie tym nie zabraknie również żartobliwych utworów, tak charakterystycznych dla społeczności śląskiej, poruszających tematykę rodzinną i towarzyską. Usłyszymy w nim tytułowego „Starzyka”, „Bajtla”, „Karlika” czy „Karolinkę”, utworów Stanisława Hadyny oraz „Głęboką studzienkę” – Wojciecha Kilara. Zobaczymy bogactwo śląskich tańców, z których warto wyróżnić „Mietlorza”, „Zwodzonego”, „Koziery” oraz niepowtarzalnego „Trojaka”. Koncert jest  lekcją śląskiej tradycji oraz kultury i idealnie komponuje się w obchodach uroczystości związanych z Barbórką.



Śląskie gody

Program obrazujący zanikające już obrzędy i zwyczaje weselne na Górnym Śląsku oraz unikatowe wielowiekowe tradycje regionalne. Tańce śląskie w tym koncercie pełnią niemałą rolę: „Błogosławiony”, „Chodzony” czy „Lender” w regionalnych strojach śląskich, tak różnorodnych w swej kolorystyce i formie stanowią wizytówkę regionu. W programie usłyszymy takie utwory jak „Gąska”, „Od buczku do buczku”, „Dziadek” czy „Waloszki górnicze”.





PROGRAMY WOKALNO-INSTRUMENTALNE

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w swoim zróżnicowanym repertuarze posiada wiele koncertów w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry. Stanowią one doskonałą oprawę artystyczną wielu uroczystości, nadając im niezapomniany charakter. Programy te wykonywane są w salach koncertowych, widowiskowych, kościołach oraz w plenerze. Wiele z nich, to koncerty sakralne skierowane do wiernych Kościoła katolickiego czy ewangelickiego.

 

Bogurodzica

Koncert z najpiękniejszymi pieśniami ku czci Matki Bożej, gdzie tradycyjne pieśni religijne opracowane w artystycznej aranżacji przez Stanisława Hadynę, Romualda Twardowskiego, Janusza Stalmierskiego oraz Krzysztofa Dziewięckiego pełne uduchowienia – ubogacają kult maryjny w Polsce. W koncercie znajdują się najsłynniejsze polskie pieśni sławiące Bogarodzicę takie jak: „Z dawna Polski Tyś Królową”, „Czarna Madonna” czy „Matko Piekarska”. W repertuarze nie zabraknie „Bogurodzicy”, tytułowej pieśni w muzycznym opracowaniu Stanisława Hadyny. Niezwykły klimat tego programu podkreślają recytacje poetyckich utworów Władysława Bełzy, Zygmunta Krasińskiego, Władysława Syrokomli oraz Juliana Tuwima. „Bogurodzica” – to koncert, w którym znane utwory religijne w wirtuozerskim wykonaniu artystów chóru i orkiestry Zespołu „Śląsk” stają się swoistą modlitwą –wzruszają serca wszystkich słuchaczy. 

 



Koncert pieśni sakralnych

Program dedykowany świętemu Janowi Pawłowi II. Jest to kolekcja  ulubionych pieśni Papieża Polaka i stanowi jednocześnie – muzyczną ilustrację Jego  pontyfikatu. Koncert rozpoczyna najstarsza polska pieśń – „Bogurodzica”. Usłyszymy w nim także „Czarną Madonnę” oraz „Barkę” – pieśni, które wywołują głębokie emocje. W programie nie zabraknie także „Ave Maria” Stanisława Hadyny czy „Panis Angelicus” Césara Francka. Od pieśni religijnych wędrujemy do utworów muzyki klasycznej – fragmentów „Requiem” Wolfganga Amadeusza Mozarta i „Wielkiej Mszy Żałobnej” Françoisa-Josepha Gosseca. Program wieńczy „Alleluja” Georga Friedricha Händla. Całość koncertu stanowią utwory, które były bliskie sercu Ojca Świętego.   


Wielki Tydzień

Koncert pieśni pasyjnych i wielkanocnych, które stanową swoistą poetycką formę modlitwy. Wprowadzają słuchaczy w wydarzenia Wielkiego Tygodnia, napełniając refleksją i zadumą. Wyjątkowy klimat koncertu wzbogacają utwory poetyckie ks. Zbigniewa Piaseckiego, Tadeusza  Lenartowicza, Kazimierza Szemiotha oraz Stanisława Wyspiańskiego. W programie zawarte zostały pieśni z okresu Wielkiego Postu oraz Wielkanocy takie jak: „Ludu, mój ludu”, „Wisi na krzyżu”, tytułowy „Wielki Tydzień” oraz „Zwycięzca śmierci”, które w wykonaniu artystów Zespołu „Śląsk” ujęte zostały w artystyczną harmonię, wywołując gamę wzruszeń i głębokich doznań duchowego sacrum.

 

Święta Noc

Koncert ujmujący ciepłem i magią świąt Bożego Narodzenia, w którym znajdują się najpiękniejsze kolędy i pastorałki. W programie usłyszymy kolędy w opracowaniu muzycznym Stanisława Hadyny: „Bóg się rodzi”, „Jezus malusieńki”, „Cichą Noc”, „Oj maluśki” oraz „Adeste fideles”. Istotne znaczenie w programie tym zajmują autorskie opracowania założyciela Zespołu do słów Kazimierza Szemiotha: „Na pasterkę gorole”, „Pasterze nie zwlekali”, Święta to biele” oraz „Polonez-kolęda”. Całość programu ubarwiona jest góralskimi gawędami Hanny Nowobilskiej, które wprowadzają słuchaczy w niepowtarzalny świąteczny klimat.

 

Solus Christus

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w swojej wieloletniej działalności w szczególny sposób troszczy się o dziedzictwo kulturowe, w tym dziedzictwo duchowe mieszkańców naszego kraju. Opracowując program „Solus Christus” Zespół „Śląsk” pragnął wyrazić szacunek dla dziedzictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Podczas tworzenia repertuaru Zespół współpracował z przedstawicielami Kościoła luterańskiego oraz artystami wyznania ewangelickiego. Owocem tej współpracy oraz wiedzy, jaką zdobył na temat znaczenia Reformacji w kulturze Polski i Europy, jest program „Solus Christus”. Składają się na niego utwory sakralne dzieł m.in.: Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Georga Friedricha Händla. Dopełniają go również kompozycje Stanisława Hadyny oraz opracowania muzyczne utworów sakralnych Jean-Claude’a Hauptmanna. W programie tym usłyszymy: „Ojcowski dom”, „Toruj Jezu sam”, „Agnus Dei”, „Ojcze nasz”, „Wierzyć mnie Panie ucz” oraz „Alleluja”.



Koncerty sakralne z muzyką Stanisława Moniuszki

W bogatym oraz różnorodnym repertuarze Zespołu „Śląsk” uwagę zwracają liczne dzieła religijne Stanisława Moniuszki: Msze łacińskie: Des-dur i Es-dur, a także Msza żałobna g-mol, Msza Piotrowińska w języku polskim oraz cztery Litanie Ostrobramskie. W interpretacji Zespołu „Śląsk” dzieła Stanisława Moniuszki nabierają nowego wyrazu i podniosłego charakteru. Dzięki potędze głosów kilkudziesięcioosobowego chóru, solistów, muzyce orkiestrowej i organowej wykonywanej na żywo, koncerty gwarantują melomanom najwyższy poziom wykonawczy i niezapomniane przeżycia artystyczne.



Idą Powstańcy

Koncert pełniący ważną rolę edukacyjną związaną z XX-wieczną historią regionu śląskiego i państwa polskiego. Kompozycja pieśni z okresu Powstań Śląskich z 1919, 1920 i 1921 roku, podkreśla tak istotne dla każdego Polaka wartości jak: patriotyzm, honor, wiara i wolność. W programie tym usłyszymy znane utwory w opracowaniach muzycznych Stanisława Hadyny, Krzysztofa Dziewięckiego, Janusza Stalmierskiego oraz Ireneusza Łojewskiego: tytułową pieśń „Idą Powstańcy”, „Tęskni dziołcha do syneczka”, „Od Bytomia bita droga”, „Do Bytomskich Strzelców” oraz „Wojenko, wojenko”. Nie zabraknie także „Roty Śląskiej” i „Już zachodzi czerwone słoneczko” – utworów przywołujących klimat tamtych lat.



Okolicznościowy program patriotyczny

Koncert z pieśniami patriotycznymi, dedykowany uroczystościom o charakterze wojskowym, rocznicom związanym z najważniejszymi wydarzeniami polskiej historii oraz świętom państwowym. Znajdują się w nim m.in.: „Bogurodzica”, „My, Pierwsza Brygada” w opracowaniu muzycznym Stanisława Hadyny, „Jak długo w sercach naszych” oraz popularne pieśni wojskowe: „Bywaj dziewczę zdrowe”, „Czerwone maki”. W programie nie brak także najbardziej popularnych pieśni z okresu Powstania Warszawskiego w opracowaniach muzycznych Krzysztofa Dziewięckiego i Mirosława Macieja Banacha. Wśród nich m.in.: „Warszawskie dzieci”, „Pałacyk Michla”, „Zośka”, „Hej, chłopcy, bagnet na broń”. Program dopełniają pieśni związane z powstańczymi zrywami Ślązaków, m.in.: „Idą Powstańcy”, „Ej, dostone żytko”, „Hej, powstań ludu śląski”.

 

Pieśń o Ojczyźnie – Zespół „Śląsk” dla Niepodległej

Na program składają się najpopularniejsze pieśni patriotyczne, będące świadectwem historii i burzliwej przeszłości narodu i państwa polskiego. Utwory zawarte w tym koncercie przywołują wiele emocji i wspomnień minionych lat. Usłyszymy pieśni hymniczne, żołnierskie, powstańcze i partyzanckie: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Hymn Armii Krajowej”, „Szturmówkę” oraz „Rozszumiały się wierzby płaczące”. Tytułowa „Pieśń o Ojczyźnie” czy „My, Pierwsza Brygada” w wykonaniu chóru i orkiestry Zespołu „Śląsk” zapadają na długo w pamięć. Koncert ten jest pielęgnacją kulturowego dziedzictwa narodowego oraz muzycznym wyrazem oddania i wierności Ojczyźnie.



Największe przeboje Zespołu „Śląsk”


Jednoczęściowy program chóralno-orkiestrowy Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny zatytułowany Największe przeboje Zespołu „Śląsk” to kompilacja najbardziej znanych utworów prof. Stanisława Hadyny oraz Wojciecha Kilara, które stanowią esencję bogatego dorobku artystycznego Instytucji.
W programie znajdują się tradycyjne pieśni ludowe oraz muzyczne interpretacje polskiej kultury i tradycji. Każdy utwór niesie ze sobą głęboki sens kulturowy i emocjonalny, oddając ducha danego regionu i historię ludzi związanych z tym obszarem.
To doskonały wybór dla tych, którzy pragną poznać lub przypomnieć sobie najważniejsze i najpiękniejsze utwory wyjątkowego Zespołu, który od dziesięcioleci zachwyca swoją sztuką i kultywuje dziedzictwo narodowe.
Na specjalne życzenie istnieje możliwość wzbogacenia programu o drugą część, składającą się z pieśni przygotowywanych specjalnie na występy podczas zagranicznych tournée.





PROGRAMY TANECZNE


Koncerty w wykonaniu baletu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. W zależności od okoliczności programy te realizowane są z udziałem orkiestry, solistów orkiestry lub do muzyki odtwarzanej. Koncerty mogą odbywać się w salach koncertowych, aulach i halach widowiskowych oraz w plenerze. Programy taneczne wypełniają żywiołowe choreografie najwybitniejszych twórców współpracujących z Zespołem „Śląsk” na przestrzeni 60 lat. W obecnym sezonie koncertami baletowym są: „Znaszli ten kraj”, „Z tańcem po kraju”.


Z tańcem po kraju
Jednoczęściowy koncert w wykonaniu artystów baletu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”im. Stanisława Hadyny. Na program składają się najpiękniejsze tańce repertuaru zespołu w artystycznym opracowaniu Elwiry Kamińskiej, Hanny Chojnackiej, Władysława Stefanika czy Juraja Kubanki. W repertuarze znajdują się zarówno tańce regionalne z reprezentacyjnym „Trojakiem” czy ”Tańcami podhalańskimi”, jak i polskie tańce narodowe na czele z „Krakowiakiem” wieńczącym cały koncert . Artyści występują w kostiumach z różnych regionów całej Polski.




Znaszli ten kraj

Koncert „Znaszli ten kraj” w wykonaniu artystów baletu oraz solistów chóru Sceniczna podróż po Polsce, podczas której widz poznaje barwne stroje, muzykę, tańce oraz piosenki charakterystyczne dla poszczególnych regionów kraju. Stylizowane stroje ludowe, niczym w kalejdoskopie zmieniają się podczas każdego tańca, zachwycając publiczność swoją różnorodnością i kolorytem. W programie tym zamieszczone zostały utwory Stanisława Hadyny oraz choreografie Elwiry Kamińskiej – twórców potęgi Zespołu „Śląsk”: „Trojak”, „Krakowiak”, „Kujawiak”, „Oberek” czy „Tańce Górali Podhalańskich”. Całość dopełniają znane piosenki „Szła dzieweczka”, „Piekła baba chleb”, „Dzióbka dej” oraz „Karolinka”. Koncert „Znaszli ten kraj” zachwyca odbiorców wszystkich pokoleń. 




PROGRAMY EDUKACYJNE

Koncerty w wykonaniu solistów i baletu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. W zależności od okoliczności programy te realizowane są z udziałem orkiestry, solistów orkiestry lub do muzyki odtwarzanej. W programach baletowych biorą także udział soliści chóru. Koncerty mogą odbywać się w salach koncertowych, aulach i halach widowiskowych oraz w plenerze.


Koncert edukacyjny

Program adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i licealnych. Formuła koncertu stanowi doskonałe połączenie wiadomości z zakresu historii, literatury, etnografii, muzyki oraz tańca. Atrakcyjność przekazu, ciekawe układy taneczne oraz wspólne śpiewanie z artystami sprawiają, że nawet najmłodszy widz aktywnie uczestniczy w wydarzeniu. W koncercie – obok śpiewu i tańca, pokazane są stylizowane stroje ludowe, które zwracają uwagę niejednego widza.





WIDOWISKA

Spektakle muzyczne oraz widowiska w wykonaniu artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” są wynikiem poszukiwań  nowych form wyrazu artystycznego, do których zaproszeni zostali znani artyści śląskiej estrady. Zespół poszerzył gamę repertuarową o widowiska: „Wesele na Górnym Śląsku”, „Zespół Śląsk biesiadnie” oraz „Flirt każdego może spotkać…”  



FOLK SOLUTION
Autorzy spektaklu Folk Solution zadali sobie pytania: „Czy sztuka oparta na tradycji ludowej nadal jest aktualna? Jak polski folklor funkcjonuje w warunkach współczesności? Czy znajomość dziedzictwa historyczno-kulturowego, które ma korzenie w kulturze ludowej, jest konieczna w tworzeniu nowych form widowisk artystycznych?”. Próba odpowiedzi na te pytania zainspirowała nowy projekt Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny.

Pytania te są uzasadnione dlatego, że Zespół "Śląsk" jest znany w kraju i za granicą przede wszystkim jako instytucja kultury przedstawiająca polski folklor w formie scenicznej, pokazując jego wielobarwność i bogactwo w muzyce, pieśniach i tańcach ludowych opracowanych przez założycieli Zespołu - Stanisława Hadynę i Elwirę Kamińską. Jakkolwiek „Śląsk” z sukcesem realizuje projekty wychodzące poza ramy głównego nurtu Zespołu. Tym razem Zespół podejmuje próbę konfrontacji muzyki elektronicznej i tańca nowoczesnego z polskim folklorem muzyczno-tanecznym. Jednak ten poważny wątek natury egzystencjalnej autorzy i wykonawcy widowiska traktują z przymrużeniem oka, humorystycznie, jako „pojedynek dwóch przeciwieństw”.

Zarówno w podkładzie dźwiękowym, jak i w choreografii widowiska współistnieją dwie niezależne warstwy. Jedna z nich ilustruje współczesny świat przepełniony kakofonią industrialnych dźwięków i podporządkowany monotonii mechanicznych ruchów. Druga nawiązuje do tradycyjnego folkloru nasyconego emocjami i historycznymi wątkami, które od wieków z pokolenia na pokolenie były przekazywane w muzyce, tańcu i śpiewie ludowym. Taka kompilacja dźwięków i ruchu skłania do refleksji nad znaczeniem i miejscem tradycjonalnego folkloru we współczesnym świecie  i prowokuje do indywidualnej odpowiedzi na wyżej zadane pytania. Premiera widowiska odbyła się 31.07.2021 roku podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice.

Sceny - obrazy:

  1. „Kujawiak – oberek razem zatańczymy hej z wyrazem”
  2. „Mazur w zgiełku mechanicznym ma charakter urzędniczy”
  3. „Polonez w industrialu - nie na zamku, nie na balu ”
  4. „ Wianek w smutku pogubiła bo chłopaka nie tuliła”
  5. „Czy przed wami czy za wami, wybijany wykonamy”
  6. „To nie my, to wola nieba. Wolę „nieba” spełnić trzeba”
  7. „Izba tańczy na ludowo, kolorowo, odlotowo”
  8. „Są żołnierki w naszej sferze chociaż widzę lecz nie wierzę”
  9. „Krakowiakiem jednoczymy jako finał zatańczymy”





Wesele na Górnym Śląsku

Widowisko oparte na oryginalnym tekście Stanisława Ligonia z 1929 roku.  Zespół ukazuje w nim elementy regionalnej górnośląskiej ceremonii zaślubin i wesela z początków XX wieku. Spektakl wzbogacony został tańcami i piosenkami charakterystycznymi dla tego regionu. Usłyszymy w nim m.in. utwory: „Zachodzi słoneczko”, „Goiczek zielony” oraz „Zalotnice i swat”. Tancerzy natomiast podziwiać będziemy w „Mietlorzu”, „Kozierach” oraz w „Trojaku”. „Wesele na Górnym Śląsku” w reżyserii Henryka Konwińskiego w wykonaniu pełnego składu artystycznego: chóru, baletu i orkiestry Zespołu „Śląsk” oraz aktorów śląskich teatrów, stanowi doskonałą lekcję obrzędu, gwary, tradycji oraz historii.



Flirt każdego może spotkać…

Muzyczny spektakl będący wspólnym przedsięwzięciem artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz Teatru Inspiracji z Bielska-Białej, oparty na znanych i bardzo popularnych piosenkach francuskich Jacquesa Brela, Georgesa Brassensa, Charlesa Aznavoura, Édith Piaf w tłumaczeniu m.in. Wojciecha Młynarskiego.

To teatralne przedsięwzięcie zrealizowane jest z dużym muzycznym smakiem, gdzie wspaniali wokalnie artyści „Śląska” świetnie odnaleźli się w niecodziennym dla siebie repertuarze. Reżyserzy Tomasz Lorek i Kuba Abrahamowicz tak skomponowali całość widowiska, iż zachwyca ono lekkością i wdziękiem, a jednocześnie nie jest pozbawione charakteru. Do spektaklu w opracowaniu muzycznym Piotra Mazura chętnie się powraca, gdyż flirt każdego może spotkać…




Zespół „Śląsk” biesiadnie

Widowisko rozrywkowe realizowane przez solistów, chór, balet i orkiestrę Zespołu „Śląsk” wraz z aktorami scen polskich, w reżyserii Michała Smolorza. Spektakl, przepełniony humorem, tańcem oraz biesiadnymi piosenkami w profesjonalnym wykonaniu artystów Zespołu, jest oryginalną propozycją koncertową dla miłośników śląskiej kultury.  



Exodus

Spektakl taneczny w wykonaniu artystów baletu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” do muzyki Wojciecha Kilara, składający się z „Preludium” oraz tytułowego „Exodusu” w choreografii Michaiła Zubkowa i reżyserii Pawła Szumca. Spektakl jest efektem współpracy Zespołu „Śląsk” z Instytutem Adama Mickiewicza w Warszawie. „Exodus” jest widowiskiem opartym na stylistyce tańca współczesnego i ludowego z jednoczesnym wykorzystaniem elementów charakterystycznych dla teatru dramatycznego. Szesnastu tancerzy otoczonych muzyką Wojciecha Kilara oraz elementami sztuk wizualnych łączą się w plastycznych obrazach opowiadających o podróży człowieka przez życie.

Projekt „Exodus” jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego POLSKA 100, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.



Soft Power

Spektakl taneczny do muzyki brytyjskiego twórcy muzyki elektronicznej Felicity (Dominika Dvoraka), w choreografii Michaiła Zubkowa. Projekt zrealizowany z krakowską Fundacją Tone - Muzyka i Nowe Formy Sztuki oraz Instytutem Adama Mickiewicza. Łączy elementy tańca ludowego z tańcem współczesnym i muzyką elektroniczną. Artyści baletu Zespołu „Śląsk” tańczą do muzyki Felicity w kostiumach z elementami strojów ludowych, co sprawia, iż widz wprowadzony jest w inny, zaskakujący wymiar folkloru.

Projekt „Soft Power” został włączony do koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza programu „Polska 100”, realizowanego w ramach „Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



Program okolicznościowy

W swej bogatej ofercie repertuarowej Zespół Pieśni Tańca „Śląsk” posiada wiele programów galowych, wokalno-instrumentalnych a także widowisk. Koncert okolicznościowy natomiast jest odpowiedzią na szczególne potrzeby kontrahentów. Z uwagi na niecodzienne oczekiwania oraz możliwości zamawiającego Zespół „Śląsk” przygotowuje propozycje z różnymi składami artystycznymi. Na życzenie kontrahenta odpowiednio dostosowuje repertuar oraz uwzględnia indywidualne potrzeby zamawiającego.



Kontakt:
Dział Produkcji Imprez i Koncertów:
tel.: + 48 34 310 64 23
e-mail: koncerty@zespolslask.pl


polecamy