Historia Zespołu

Droga do dzisiejszej wielkości Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” rozpoczęła się 1 lipca 1953 roku. Stanisław Hadyna wraz z Elwirą Kamińską stworzyli solidne podstawy współczesnego kunsztu artystycznego „Śląska”. Biorąc pod uwagę dzisiejsze bogactwo repertuaru, niezliczone nagrody i około 200 corocznie dawanych koncertów – widać wyraźnie, jak bardzo Zespół pracował nad dążeniem do perfekcji i najwyższej maestrii. Te dwa pojęcia były hasłem przewodnim kilku pokoleń wspaniałych pedagogów i tysięcy młodych ludzi, dla których „Śląsk” był pasją i sposobem na życie. Dzięki nim miano ambasadora polskiej kultury oraz propagatora jej ludowego wymiaru jest w pełni zasłużone. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” jest zespołem artystycznym o ogromnych możliwościach wykonawczych, występującym nie tylko na wielkich światowych scenach, lecz także w miejscowościach na co dzień pozbawionych dostępu do wartościowych propozycji kulturalnych. Nadrzędną ideą jego działania jest ukazywanie bogactwa kultury śląskiej na tle spuścizny innych regionów kraju.

Ponadstuosobowy skład artystyczny obejmuje chór, balet i orkiestrę. Współpraca z autorytetami w dziedzinie kulturoznawstwa to potencjał, gwarantujący realizację widowisk na najwyższym poziomie. Przyniósł on Zespołowi uznanie na całym świecie, liczne nagrody i dyplomy honorowe. „Śląsk” odwiedził 44 kraje na pięciu kontynentach, dał ponad 8 tysięcy koncertów dla ponad 26 milionów widzów.

Obecnie w repertuarze Zespołu znajduje się kilkanaście różnorodnych form artystycznych – od wielkich widowisk, pokazujących barwną i dynamiczną panoramę folkloru wszystkich regionów kraju, poprzez wielce efektowne koncerty edukacyjne, aż po prezentacje muzyki klasycznej i sakralnej. W swoim dorobku Zespół ma także kilkanaście płyt, w tym 11 wydanych w Złotej Kolekcji „Śląska”– wydawnictwa, będącego doskonałą kolekcją narodowej muzyki i pieśni. Pięć z nich posiada status Złotej, jedna - Platynowej Płyty.

Zespół jest prężnie działającą instytucją kultury. W szerokim zakresie i wielopłaszczyznowo aktywnie funkcjonuje w procesach dynamicznych przemian i rozwoju współczesnej kultury, wspierając jej gospodarkę kreatywną. Korzystając z dobrodziejstw nowoczesnego marketingu, Zespół porusza się w sferze tradycji kultury regionalnej i narodowej, dając dowody doskonałej adaptacji do wymogów współczesnego rynku muzycznego. W ramach programowej działalności edukacyjnej doskonali wiedzę dzieci, młodzieży i nauczycieli o bogactwie artystycznym regionu. Poprzez działania edukacyjne i stwarzanie warunków do żywego kontaktu z regionalnym dorobkiem kulturowym, zajmuje się jego promocją. Działalność edukacyjna Zespołu wciąż rozwija się. W ramach Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej, działającego od 2005 roku - obecnie Działu Edukacji, zrealizowano wiele wartościowych projektów edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym. Liczne konferencje, spotkania integracyjne, szkolenia, koncerty edukacyjne, warsztaty wokalno-taneczne dla szkół, wycieczki, Letnia Szkoła Artystyczna (nauka tańców narodowych i ludowych, tańca współczesnego oraz warsztaty wokalne), Śląskie bez Granic - Międzynarodowe Dni Folklorystyczne, Regionalny Przegląd Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”, Międzynarodowy Konkurs Muzyki i Pieśni im. Stanisława Hadyny - to tylko niektóre aktywności Działu Edukacji.

Rozwinęła się również działalność wydawnicza. Systematycznie pod egidą „Śląska” pojawiają się wydawnictwa książkowe, dokumentujące działalność Zespołu oraz książki sławiące bogactwo kultury narodowej i jej ludowe korzenie.

Zespół „Śląsk” zyskał możliwość pełnego wykorzystania swojego potencjału merytorycznego i rozwija całą paletę działań edukacyjnych. Wciąż poszerza i doskonali swoją ofertę programową.

17 maja 2017 roku nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Zarządem Województwa Śląskiego o współprowadzeniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Za swoją działalność Zespół „Śląsk” był wielokrotnie nagradzany. Wśród najważniejszych nagród i wyróżnień są:

 • Platynowa Płyta za album „Karolinka” (2008)
 • nominacja do nagrody Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - TOTUS 2008 w kategorii: osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej
 • złota odznaka Za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2008)
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji „Ambasador Spraw Polskich” (2009)
 • „Skrzydła Merkurego” za promocję kultury polskiej i międzynarodowej na świecie (2009)
 • Nagroda im. Stanisława Ligonia (2009)
 • Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu (2009)
 • „Lux ex Silesia”– nagroda Metropolity Katowickiego arcybiskupa Damiana Zimonia (2009)
 • nagroda główna w III edycji ogólnopolskiego konkursu Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich w kategorii zabytek za projekt Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej (2010)
 • Marka Śląskie 2010 w kategorii kultura (2010)
 • tytuł Ambasador Śląska w kategorii kultura przyznany przez „Polska Dziennik Zachodni” (2010)
 • Certyfikat Członkostwa Śląskiej Organizacji Turystycznej (od 2010 roku)
 • Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia – za twórczy wkład w rozwój kultury polskiej (2013)
 • „TOTUS Specjalny 2013” – Katolicki Nobel – Nagroda Fundacji Rady Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury w roku 60. rocznicy działalności artystycznej, a w szczególności za propagowanie osoby i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II (2013)
 • certyfikat „Euro-Partner” dla najlepszej instytucji kultury w Polsce (2013)
 • Godło Honorowe „Teraz Polska” (2014)
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym „Modernizacja Roku 2014” (2015)
 • tytuł „Modernizacja Roku 2014” (2015)
 • Order Świętego Stanisława – I klasa (2015)
 • nagroda Europejskiego Klubu Biznesu Polska „Bene Meritus” – Dobrze Zasłużony (2015)
 • odznaka Zasłużony dla Politechniki Śląskiej (2015)
 • Honorowy Ślązak Roku 2015 (2015)
 • Jurajski Produkt Roku 2015 (2016)
 • medal „Mater Verbi” Tygodnika Katolickiego „Niedziela” (2016)
 • tytuł Mecenas Kreatywnej Edukacji Regionalnej, przyznany przez Zarząd Związku Górnośląskiego (2016)
 • nagroda w kategorii Partner z okazji 25-lecia Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi (2016)
 • Złote Logo Polska przyznane przez Polską Organizację Turystyczną (2016)
 • statuetka „Sukces Śląska Roku 2017” (2017)
 • tytuł Optymistyczna Firma Roku 2017 (2017)
 • nagroda Śląski Szmaragd (2017)
 • statuetka Super Sukces Roku 2018 (2018)
 • statuetka okolicznościowa z okazji 100–lecia ZASP dla Zespołu „Śląsk” z okazji 65-lecia (2018)
 • Wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany” (2018)
 • Terpsychora – nagroda Sekcji Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich (2018)
 • statuetka Turysta 2018 – Nagroda Festiwalu Filmów Turystycznych i Korporacyjnych FilmAT (2018)
 • wyróżnienie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w uznaniu za zaangażowanie w organizację 26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce „Niepodległa dla Wszystkich” (2018)
 • Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla Rzemiosła Polskiego (2019)
 • Złota Odznaka Za zasługi w krzewieniu polskości na Litwie (2019)
 • medal „Zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu” (2019)
 • statuetka „Kamrat Ślōnskij Gŏdki” (2019)
 • Gwiozda Łowicko (2019)
 • Skrzydła św. Rafała Archanioła – nagroda przyznana przez Ośrodek Rehabilitacyjny pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach (2019)
 • Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego - Wyróżnienie główne w kategorii „Osobowość turystyczna roku” za Zasługi dla Rozwoju Turystki (2020)
 • Tytuł „Dobrodziej Domu Artystów Weteranów Scen Polskich” (2021
 • Medal „100-lecie III Powstania Śląskiego” (2021)
 • Okolicznościowa tablica upamiętniająca Powstania Śląskie wzorowana na powstańczym sztandarze "Tobie Polsko"(2021)
 • nagroda "Obiekt XXV-lecia" (2021)
 • nagroda "Kultura dla Rzemiosła" (2022)
 • Fryderyk w kategorii „Album Roku Muzyka Korzeni – Blues” za wspólną płytę Miuosh i Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” – „Pieśni Współczesne” (2022)
 • Medal „Pro Patria” (2022)
 • Polska Nagroda Muzyczna „Fryderyk” w kategorii „Album Roku - Muzyka Korzeni” za płytę Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” – 70-lecie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Największe przeboje (2023)
 • Polska Nagroda Muzyczna „Fryderyk” w kategorii „Zespół/Projekt Artystyczny Roku” - Miuosh x Zespół „Śląsk” (2023)
 • Złota Płyta za album DVD „Pieśni współczesne (live at Cavatina Hall)” Miuosh x Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny (2023)
 • Podwójna Platyna za album CD „Pieśni współczesne” Miuosh x Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny (2023)
 • Statuetka Międzynarodowy Sukces Roku dla Zespołu „Śląsk” oraz Dyrektora Zbigniewa Cierniaka - Gala „Osobowości i Sukcesy” (2023)
 • Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2023)
 • Nagroda „Super Marka-Śląskie” dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny z podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego przyznana przez Kapitułę Konkursu „Marka-Śląskie” (2023)
 • Statuetka z okazji 70-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny od Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia” (2023)
 • Nagroda „Dolnośląski Laur św. Jana Nepomucena” przyznana przez Kapitułę Dolnośląskiego Lauru św. Jana Nepomucena (2023)
 • Statuetka „Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk” z podziękowaniami za 70 lat” od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2023)
 • Nagroda Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny z okazji 70-lecia Pracy Twórczej (2023)
 • Nagroda I stopnia i Medal Zygmunta Glogera przyznana przez Kapitułę Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera (2023)
 • Nagroda „Gwiazda Górnośląska” przyznana przez Kapitułę Gwiazdy Górnośląskiej w Katowicach (2023)
 • Nagroda „Najwyższa Jakość Roku 2023” – Luksusowa Marka Roku (2023)


Klasa wykonawcza „Śląska” zyskuje uznanie innych narodów, jest także wspaniałym spoiwem kraju z Polonią rozsianą po wszystkich zakątkach świata. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny to jedna z najlepiej rozpoznawanych polskich marek artystycznych.polecamy