Koncerty

Repertuar Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny to ponad 120 artystów: chóru, baletu i orkiestry. W swoim repertuarze posiada zarówno programy, których wykonanie angażuje pełen skład artystyczny, jak i poszczególne formacje oraz solistów. Niezależnie od miejsca czy rangi wydarzenia Zespół „Śląsk” jest przygotowany do realizacji koncertu na najwyższym poziomie artystycznym.  Programy, ze względu na skład osobowy artystów biorących udział w koncercie, mają charakter: galowy, wokalno-instrumentalny i taneczny. W ofercie Zespołu „Śląsk” można także znaleźć programy będące wynikiem poszukiwań  nowych form wyrazu  artystycznego, np. widowiska, spektakle muzyczne oraz takie, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie kontrahentów np. koncerty okolicznościowe. Oferta Zespołu „Śląsk” obejmuje kilkanaście programów artystycznych i jest precyzowana co roku w planie pracy artystycznej na nowy sezon.

 

Programy Galowe
Jednoczęściowe lub dwuczęściowe koncerty w wykonaniu pełnego składu artystycznego: chóru, baletu i orkiestry Zespołu „Śląsk”. Koncerty z programami galowymi realizowane są zarówno w salach koncertowych, teatrach, jak i halach sportowych oraz na scenach plenerowych. Charakterystyczną ich cechą jest mnogość pięknych kostiumów, w jakich prezentują się artyści chóru i baletu. Interpretacja pieśni i tańców w stylizowanych kostiumach scenicznych w wykonaniu artystów Zespołu „Śląsk” od lat stanowi wizytówkę Polski na scenach całego świata. Barwny żywioł porywa widzów do poznania różnorodności kultury regionów, bogactwa tradycji ich mieszkańców, czyniąc z Zespołu Ambasadora Polskiej Kultury. Obecnie Zespół „Śląsk” posiada w repertuarze 7 zróżnicowanych programów galowych: „A to Polska właśnie”, „Kilar, Hadyna – dwa serca, jeden Śląsk”, „W Europie ze »Śląskiem«”, „Kilar”, „Narodziła nam się dobroć”, „Starzyk”, „Śląskie gody”.

A to Polska właśnie

Koncert w całości oparty na polskiej muzyce, pieśniach oraz tańcach ludowych i narodowych. Artyści Zespołu „Śląsk” występują w kostiumach stylizowanych z regionów całego kraju. Przeważającą część tego programu stanowią kompozycje lub opracowania muzyczne Stanisława Hadyny oraz układy choreograficzne Elwiry Kamińskiej – duetu twórców potęgi Zespołu „Śląsk”. W programie znajdują się popularne utwory Stanisława Hadyny, takie jak: „Karolinka”, „Szła dzieweczka”, „Hej, te nasze góry”, „Ondraszek” oraz opracowania muzyczne do takich tańców, jak: „Trojak”, „Taniec chustkowy”, „Kujawiak - Oberek”, „Krakowiak”, „Polonez - Mazur” i „Tańce górali podhalańskich”.

Kilar, Hadyna – dwa serca, jeden Śląsk

Program dwuczęściowy, sceniczna prezentacja polskiej muzyki, pieśni oraz tańców ludowych i narodowych w interpretacji Wojciecha Kilara i Stanisława Hadyny. Połączenie tych dwóch wielkich nazwisk w jednym programie nie jest przypadkowe. Mimo iż nigdy nie spotkali się i nie współpracowali ze sobą, wpływ Kilara i Hadyny na artystyczny kierunek Zespołu jest nieoceniony. W pierwszej części poświęconej Wojciechowi Kilarowi znajdują się: „Polonez powitalny”, „Sowa na gaju siada”, „Głęboka studzienka”, „Polonez” z filmu „Pan Tadeusz”, „Harnaś i zbójnicy”, „Tańce górali żywieckich”, „Dwa Michały”, „Kujawiaki głuszyńskie”. Z twórczości Stanisława Hadyny do programu wybrane zostały: „Karolinka”, „Gąska”, „Szła dzieweczka”, „Hej, te nasze góry”, „Słoneczko wyszło”, „Taniec chustkowy”, „Tańce górali podhalańskich”. Twórcami choreografii są: Elwira Kamińska,  Władysław Stefanik, Hanna Chojnacka, Jarosław Świątek. Autorskiego wyboru utworów do programu „Kilar, Hadyna - dwa serca, jeden Śląsk” dokonali wspólnie: Dyrektor Zespołu Zbigniew Cierniak i Kierownik Artystyczny Kazimierz Ratajczak.

Kilar

Żywiołowe widowisko monograficzne, oparte w całości na muzyce Wojciecha Kilara, w wykonaniu chóru, baletu i orkiestry. W programie pojawiają się opracowania choreograficzne Elwiry Kamińskiej i Hanny Chojnackiej. Na szczególną uwagę zasługuje pierwsze na świecie opracowanie sceniczne „Orawy” w układzie choreograficznym Juraja Kubánki. W programie można zobaczyć m.in. „Tańce górali żywieckich” czy „Harnaś i zbójnicy”.

W Europie ze "Śląskiem"

Program będący prezentacją utworów wokalnych i tanecznych, charakterystycznych dla kręgu państw i narodów Unii Europejskiej, z najpopularniejszymi kompozycjami z repertuaru Zespołu „Śląsk”. Barwna opowieść o polskiej kulturze ludowej i narodowej oraz o wielkiej różnorodności kultur innych narodów, prezentowana przez artystów w stylizowanych strojach regionów z Polski i Europy. W programie znajdują się m.in.: „Athina”, „Berliner Luft”, „Greensleeves”, „Tańcuj, tańcuj”, „'O sole mio”, „La Montanara”, „Tańce węgierskie”, „Tańce słowackie”, „Zorba”. Twórcami choreografii są: Elwira Kamińska, Władysław Stefanik, Hanna Chojnacka i Juraj Kubánka.

Narodziła nam się dobroć

Widowisko bożonarodzeniowe, na które składają się najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, tańce ludowe i narodowe oraz góralskie gawędy. Prawie wszystkie utwory są kompozycjami lub opracowaniami muzycznymi Stanisława Hadyny, a choreografia tańców jest autorstwa Elwiry Kamińskiej. Części koncertu łączy recytacja oryginalnych gawęd góralskich o Bożym Narodzeniu. Program realizowany jest w grudniu i styczniu, zarówno w salach koncertowych, jak i w kościołach. Można w nim usłyszeć m.in. najpopularniejsze kolędy: „Gdy się Chrystus rodzi”, „Jezus malusieńki”, „Bóg się rodzi”, „Polonez - kolęda”.

Starzyk

Barwna lekcja bogactwa i różnorodności górnośląskiej tradycji, będąca znakomitą oprawą uroczystości barbórkowych czy wszelkich imprez związanych z szeroko pojętą kulturą śląską. Artystyczna opowieść o pracy, troskach i radościach górników i ich rodzin, ilustrowana popularnymi pieśniami górniczymi i śląskimi tańcami. W programie znajduje się wiele popularnych śląskich utworów: „Karolinka”, „Starzyk”, „Karlik”, „Idzie górnik miedzą”, „Górniczy fedrunek”, „Bajtel” oraz tańców, takich jak: „Trojak”, „Mietlorz”, „Walczyk górniczy”, „Zwodzony”, „Koziery”.

Śląskie gody

Program prezentujący unikatowość wiekowych tradycji na Górnym Śląsku i Ziemi Opolskiej, dedykowany imprezom dożynkowym lub festiwalom folklorystycznym. Wielkim atutem tego programu są dawne, zanikające śląskie tańce, takie jak „Błogosławiony” i  „Chodzony” oraz unikatowe, autentyczne, dawne stroje rozbarskie.

Zespół „Śląsk” dla Niepodległej

Program przygotowany z okazji 100-lecia Niepodległości, który pielęgnuje pamięć o bohaterstwie i jest odwołaniem do heroizmu polskiego oręża. Dodatkiem do pełnego emocji śpiewu są dynamiczne polskie tańce, w których odbija się jak w zwierciadle nasz narodowy charakter: duma, romantyczność, ale i żywiołowość, pełna ludowego kolorytu. W koncercie usłyszymy: „Od Bytomia”, „Ułana i dziewczynę”, „Czerwone maki na Monte Cassino”, „Rotę Śląską”, „Pałacyk Michla”, „Zośkę” oraz „Szturmówkę”. Narodowo-patriotyczny charakter programu doskonale uzupełniają tańce w wykonaniu baletu Zespołu „Śląsk”. Choreografie Elwiry Kamińskiej (trojak, kujawiak, oberek i krakowiak) oraz Władysława Stefanika (polonez, mazur) do opracowań muzycznych Stanisława Hadyny.

 

Programy Wokalno-Instrumentalne
Koncerty wykonywane przez solistów, chór i orkiestrę Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Odbywają się zarówno w kościołach, jak i salach koncertowych, widowiskowych i w plenerze. Część programów realizowana jest przy okazji uroczystości państwowych lub kościelnych, nadając tym wydarzeniom niezapomniany charakter i zmieniając je we wzruszające, artystyczne przeżycie. Obecnie w swoim repertuarze Zespół „Śląsk” posiada 8 programów wokalno-instrumentalnych: „Święta Noc”, „Bogurodzica”, „Santo Subito!”, „Solus Christus”, „Wielki Tydzień”, „Koncerty sakralne z muzyką Stanisława Moniuszki”, „Idą Powstańcy” oraz  „Okolicznościowy program patriotyczny”.

Bogurodzica

Jednoczęściowy koncert pieśni ku czci Matki Boskiej. Program tworzą pieśni maryjne w opracowaniu Stanisława Hadyny, Romualda Twardowskiego, Janusza Stalmierskiego, Krzysztofa Dziewięckiego. Niezwykły klimat koncertu podkreślają recytacje poetyckich utworów Władysława Bełzy, Zygmunta Krasińskiego, Władysława Syrokomli, Kornela Ujejskiego oraz Juliana Tuwima. W programie znajdują się najsłynniejsze polskie pieśni maryjne, m.in.: „Bogurodzica”, „Serdeczna Matko”, „Matko Piekarska”, „Czarna Madonna”.

Santo Subito!

Jednoczęściowy program sakralny dedykowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Kolekcja utworów będących muzyczną ilustracją wędrówki przez życie Papieża Polaka. Od najstarszej pieśni polskiej – „Bogurodzicy”, przez „Ave Maria” Stanisława Hadyny, „Panis Angelicus” Césara Francka, „Czarną Madonnę”, „Barkę”, wędrujemy do utworów muzyki klasycznej - fragmentów „Requiem” Wolfganga Amadeusza Mozarta i „Wielkiej Mszy Żałobnej” Françoisa-Josepha Gosseca. Program wieńczy „Alleluja” Georga Friedricha Haendla.

Wielki Tydzień

Jednoczęściowy koncert pieśni pasyjnych i wielkanocnych, związany z  okresem Wielkiego Postu i Wielkanocy. W programie znajdują się pieśni Stanisława Hadyny. Wyjątkowy klimat koncertu wzbogacają utwory poetyckie ks. Zbigniewa Piaseckiego, Tadeusza  Lenartowicza, Kazimierza Szemiotha oraz Stanisława Wyspiańskiego.

Święta Noc

Wokalno-instrumentalny koncert kolęd i pastorałek wzbogaconych bożonarodzeniową, góralską gawędą. Realizowany w grudniu i styczniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Autorem muzycznych opracowań kolęd i pastorałek jest Stanisław Hadyna. Poezja Kazimierza Szemiotha w pastorałkach oraz góralskie gawędy Hanny Nowobilskiej dodają niepowtarzalnego charakteru polskich Świąt. W programie wysłuchać można m.in.: „Bóg się rodzi”, „Cicha noc”, „Lulajże Jezuniu”, „Oj maluśki”, „Przybieżeli do Betlejem”.

Solus Christus

Program przygotowany z okazji 500-lecia Kościoła Ewangelickiego w Polsce, przypadającego na rok 2017. Jednoczęściowy program utworów sakralnych, złożony z opracowań  między innymi: Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Françoisa-Josepha Gosseca, Césara Francka. Znajdują się tu także utwory autorstwa założyciela i patrona Zespołu „Śląsk” Stanisława Hadyny. W programie  usłyszymy m.in.: „Toruj Jezu sam”, „Ojcowski dom”, „Jezu przekrasny”, „Wierzyć mnie Panie ucz”, „Imię Jezus”, „Widząc jak ktoś płacze”, „Za rękę weź mnie Panie”, „Ojcze nasz” oraz „Warownym grodem jest nasz Bóg”.

Koncerty sakralne z muzyką Stanisława Moniuszki

Program poświęcony twórczości sakralnej Stanisława Moniuszki. Istnieje możliwość konfiguracji elementów programu, w zależności od okoliczności i możliwości miejsca realizacji koncertu. „Litanie Ostrobramskie” oraz „Msza Piotrowińska”, będące częścią programu, wykonywane są przez solistów, chór i orkiestrę Zespołu „Śląsk”. Z udziałem solistów i chóru, z towarzyszeniem organów, Zespół „Śląsk” przygotował Msze łacińskie Des-dur oraz Es-dur, a także Mszę żałobną g-moll.


Idą Powstańcy

Koncert pieśni z okresu powstań śląskich z 1919, 1920 i 1921 roku w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry. Na program koncertu składają się najpopularniejsze pieśni powstańcze, takie jak: „Rota Śląska”, „Do Bytomskich Strzelców”, „Hej powstań ludu śląski”, „Od Bytomia bita droga”, „Już zachodzi czerwone słoneczko”, czy tytułowa pieśń „Idą Powstańcy”. Koncert pełni ważną rolę edukacyjną związaną z XX-wieczną historią regionu śląskiego i państwa polskiego. Autorami opracowań muzycznych są: Stanisław Hadyna, Krzysztof Dziewięcki, Ireneusz Łojewski i Janusz Stalmierski.

Okolicznościowy program patriotyczny

Jednoczęściowy program pieśni patriotycznych, które w narodowej tradycji towarzyszą uroczystościom o charakterze wojskowym, rocznicom związanym z najważniejszymi wydarzeniami polskiej historii oraz świętom państwowym. W programie znajdują się m.in. „Bogurodzica”, „My, Pierwsza Brygada” w opracowaniu muzycznym Stanisława Hadyny, „Pieśń o Ojczyźnie”, „Jak długo w sercach naszych” oraz popularne pieśni wojskowe: „Bywaj dziewczę zdrowe”, „Czerwone maki”, „Wojenko, wojenko”. Wśród pieśni  dedykowanych uroczystościom patriotycznym są także najbardziej popularne pieśni z okresu Powstania Warszawskiego w  opracowaniach muzycznych dyrygentów Zespołu: Krzysztofa Dziewięckiego i Mirosława Macieja Banacha. Wśród nich m.in.  „Warszawskie dzieci”, „Pałacyk Michla”, „Zośka”, „Hej chłopcy, bagnet na broń”. Program dopełniają pieśni związane z powstańczymi zrywami Ślązaków, m.in. „Idą Powstańcy”, „Ej, dostone żytko”, „Hej powstań ludu śląski”, „Tęskni dziołcha do syneczka”.


 

Pieśń o Ojczyźnie  – Zespół „Śląsk” dla Niepodległej

Koncert ukazujący najbardziej znane i najpiękniejsze pieśni patriotyczne, które w narodowej tradycji towarzyszą uroczystościom państwowym, wojskowym oraz rocznicom najważniejszych wydarzeń historycznych. Usłyszymy m.in. pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego „My Pierwsza Brygada” –   w wyjątkowym opracowaniu Stanisława Hadyny, „Hymn Armii Hallera” czy „Hymn Armii Krajowej” opracowany na chór i orkiestrę Zespołu „Śląsk” przez Krzysztofa Dziewięckiego. Bliskie sercom Polaków, popularne piosenki: „Czerwone maki na Monte Cassino”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”, „Pieśń o Ojczyźnie”, „Warszawskie dzieci”, „Szturmówka”, „Hej, chłopcy, bagnet na broń” i „Marsz Mokotowa”. W programie Zespołu, od 65 lat związanego ze Śląskiem, nie mogło zabraknąć pieśni towarzyszących powstańczym zrywom tego regionu, są wśród nich m.in.: „Idą Powstańcy”, „Ej, dostone żytko” oraz „Rota Śląska”.


 

 

Programy Edukacyjne
Koncerty w wykonaniu solistów i baletu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. W zależności od okoliczności programy te realizowane są z udziałem orkiestry, solistów orkiestry lub do muzyki odtwarzanej. W programach baletowych biorą także udział soliści chóru. Koncerty mogą odbywać się w salach koncertowych, aulach i halach widowiskowych oraz w plenerze. Programy taneczne wypełniają żywiołowe choreografie najwybitniejszych twórców współpracujących z Zespołem „Śląsk” na przestrzeni 60 lat. W obecnym sezonie koncertami baletowym są: „Znaszli ten kraj”, „Z tańcem po kraju” i „Koncert edukacyjny”.

Znaszli ten kraj

Jednoczęściowa prezentacja polskich tańców ludowych i narodowych w wykonaniu baletu Zespołu „Śląsk”. Koncert realizowany jest z udziałem solistów chóru oraz orkiestry Zespołu. Artyści występują w kostiumach scenicznych z regionów całego kraju, a program stanowią układy choreograficzne Elwiry Kamińskiej oraz kompozycje lub opracowania muzyczne Stanisława Hadyny. Wśród prezentowanych tańców są m.in. „Trojak”, „Krakowiak”, „Kujawiak - Oberek” i „Tańce górali podhalańskich”, a wśród pieśni: „Piloreczka”, „Piekła baba chleb”, „Starzyk”.

Koncert edukacyjny

Adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Program zapoznaje odbiorcę z bogactwem regionalnej kultury ludowej i narodowej. Dodatkową atrakcją są różne quizy i konkursy, związane z folklorem polskim prezentowanym przez Zespół „Śląsk”. Na uczestników konkursów czekają nagrody – niespodzianki. W zależności od okoliczności programy te realizowane są przez balet Zespołu z udziałem solistów chóru, orkiestry, solistów orkiestry lub do muzyki odtwarzanej. Choreografię tańców prezentowanych podczas koncertu stworzyła Elwira Kamińska. Na program składają się opracowania muzyczne Stanisława Hadyny: tańców - „Trojak”, „Krakowiak”, „Kujawiak - Oberek” i „Tańce górali podhalańskich” oraz popularnych pieśni -  „Karolinka” i  „Szła dzieweczka”.

 

Widowiska
Pogramy w wykonaniu artystów Zespołu „Śląsk”. Indywidualny charakter tych spektakli jest wynikiem poszukiwań  nowych form wyrazu artystycznego. Do udziału w nich zapraszane są inne podmioty oraz gościnnie artyści spoza składu Zespołu „Śląsk”. W swoim repertuarze Zespół posiada następujące programy: „Wesele na Górnym Śląsku”, „FLIRT każdego może spotkać…” oraz „Zespół Śląsk biesiadnie”.

Wesele na Górnym Śląsku

Widowisko oparte na oryginalnym tekście napisanym przez Stanisława Ligonia w 1929 roku. Stylizowany na potrzeby sceny autentyczny obrzęd górnośląskiego, wiejskiego wesela z początków XX wieku. Stanisław Ligoń odtwarza w nim wszystkie elementy regionalnej ceremonii, z całą jej barwnością i oryginalnością. To widowisko ludowe, w którym odnajdziemy pochwałę rodzinnych tradycji, wiary w Boga i etosu pracy. „Wesele na Górnym Śląsku” wnosi na scenę bogactwo rodzimej gwary i specyficznego humoru, a wraz z tańcami i pieśniami dopełniającymi narrację tworzy niezwykle pozytywny obraz Śląska. Spektakl w wykonaniu artystów chóru, baletu i orkiestry Zespołu „Śląsk”, z gościnnym udziałem aktorów śląskich teatrów, wyreżyserował Henryk Konwiński. Scenografię przygotował Jerzy Talik, kostiumy Jarosław Świątek. Muzykę Bolesława Wallek-Walewskiego opracował dla Zespołu „Śląsk” Krzysztof Dziewięcki.

FLIRT każdego może spotkać …

Muzyczny spektakl, będący wspólnym przedsięwzięciem artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz Teatru Inspiracji z Bielska-Białej, oparty na znanych i bardzo popularnych piosenkach francuskich w tłumaczeniu m.in. Wojciecha Młynarskiego. Kompozycje Jacquesa Brela, Georgesa Brassensa, Charlesa Aznavoura, Édith Piaf - to tylko niektóre z kolekcji utworów będących w programie spektaklu. Jak mówią reżyserzy Tomasz Lorek i Kuba Abrachamowicz z Teatru Inspiracji, teksty piosenek dobrano tak, aby opowiedzieć pewną historię zawartą w tytule.

Zespół "Śląsk" biesiadnie

W programie Zespół wychodzi poza swój klasyczny repertuar i proponuje czystą rozrywkę służącą radosnej, wspólnej zabawie. Autorzy i realizatorzy tego przedsięwzięcia oferują miłośnikom śląskiej kultury regionalnej pełne humoru, piosenek i tańca widowisko rozrywkowe. Artyści z Koszęcina po raz pierwszy sięgają do współczesnej twórczości estradowej, oferując widzom program na wysokim poziomie artystycznym. Widowisko realizowane jest przez solistów, chór, balet i orkiestrę Zespołu „Śląsk” wraz aktorami scen polskich. Autorem scenariusza oraz reżyserem programu jest nieżyjący już Michał Smolorz.

Exodus

Spektakl taneczny z 2019 roku do muzyki Wojciecha Kilara, w choreografii Michaiła Zubkowa.
Oparty na stylistyce tańca współczesnego i ludowego, z jednoczesnym wykorzystaniem elementów charakterystycznych dla teatru dramatycznego, w tym efektów sztuk wizualnych. Składa się z dwóch części: „Preludium” oraz tytułowego „Exodusu”. Szesnastu tancerzy łączy się w plastyczne obrazy, opowiadające o podróży człowieka przez życie. Spektakl ukazuje świat – życie jako podróż w poszukiwaniu szczęścia, zaspokojenia własnych pragnień i bliskości drugiego człowieka.

Projekt jest efektem współpracy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny z Instytutem Adama Mickiewicza, jest częścią koordynowanego przez ten podmiot programu „Polska 100”, realizowanego w ramach "Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, towarzyszącego setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Soft Power

Spektakl z 2016 roku do muzyki brytyjskiego twórcy muzyki elektronicznej Felicity (Dominika Dvoraka), w choreografii Michaiła Zubkowa. Projekt zrealizowany z krakowską Fundacją Tone - Muzyka i Nowe Formy Sztuki oraz Instytutem Adama Mickiewicza. Łączy elementy tańca ludowego z tańcem współczesnym i muzyką elektroniczną. Grupa dziesięciu artystów baletu Zespołu „Śląsk” tańczy w rytm hipnotycznych dźwięków w kostiumach z elementami strojów ludowych.

Projekt „Soft Power” został włączony do koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza programu „Polska 100”, realizowanego w ramach "Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, towarzyszącego setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


 

Program okolicznościowy
W zależności od oczekiwań zamawiającego, od okoliczności, dla których koncert jest oprawą, a także miejsca realizacji, może to być forma koncertowa w różnym składzie Zespołu: pełnym – chór, balet, orkiestra; chór z orkiestrą; balet z solistami chóru, z muzyką Zespołu odtwarzaną z nośnika dźwięku; możliwe są również inne składy artystyczne. Koncert może uświetnić okolicznościowe święta państwowe, branżowe, kościelne i wszelkiego rodzaju jubileusze. Na życzenie kontrahenta Zespół odpowiednio dostosowuje repertuar oraz uwzględnia indywidualne możliwości zamawiającego. Miejscem realizacji koncertu może być teatr, kościół, sala koncertowa, konferencyjna lub plener.

 

Kontakt:
Dział Produkcji Imprez i Koncertów:
tel. + 48 34 310-64-23
e-mail: koncerty@zespolslask.pl