Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznych

Zakończenie Festiwalu – wyniki Przesłuchań Finałowych

24 września 2023 roku w Koszęcinie odbył się etap Finałowy Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznych. Założenia programowe wydarzenia realizowanego pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej odwołały się do 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz obchodów w województwie śląskim Roku Wojciecha Korfantego - przywódcy Powstań Śląskich w latach 1919-1921.

Prezentacje sceniczne pieśni patriotycznych stanowiły swoisty hołd złożony ludziom czynu, muzyczny obraz upamiętniający historię, dzieje oręża i narodu polskiego walczących o suwerenność, niepodległość Ojczyzny oraz o przyłączenie Śląska do Polski. Wspólne uczczenie i świętowanie obchodów przyczyniło się do krzewienia wartości patriotycznych, integracji Polaków i artystycznych środowisk twórczych, wyrażających postawę patriotyczną w upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji narodowych.

Organizatorami Festiwalu byli: Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie i Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. W Przeglądzie Finałowym Festiwalu wzięło udział 15. wykonawców, w sumie 242 osoby. Uczestników oceniało jury w składzie: Paulina Cius-Górska, Anna Jaśkiewicz, Beata Młynarczyk, Karolina Banach, Mariusz Pucia, Piotr Nikoli.

Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.


PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY etapu FINAŁOWEGO OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

Po przesłuchaniu wykonawców jury w w/w składzie przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W KATEGORII: SOLIŚCI I DUETY
Zwycięstwo: MAGDALENA MÓRAWSKA-SMENTEK
Wyróżnienie: 
1. KATERYNA BAKALCHUK-KŁOSOWSKA

W KATEGORII: ZESPOŁY WOKALNE, WOKALNO-INSTRUMENTALNE
Zwycięstwo: ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY WRZOSOWIANIE
Wyróżnienia:
1.  ZESPÓŁ REGIONALNY JASIENICZANKA
2. ZESPÓŁ ŚPIEWACZY KAROLINKI
3. ZESPÓŁ WOKALNY AMAZONKI
4. ZESPÓŁ STRZECHA-SENIORZY

W KATEGORII: CHÓRY
Zwycięstwo: CHÓR MAGNIFICAT

Nagrody Specjalne Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” - za wkład i pielęgnowanie tradycji oraz narodowych wartości kultury muzycznej otrzymują:
1. ZESPÓŁ ŚPIEWACZY GMINY KONOPISKA
2. ZESPÓŁ ŚPIEWACZY MIZEROWIANKI


polecamy