RODO

RODO obowiązek informacyjny
Informacja dla klientów/dostawców o przetwarzaniu danych osobowych przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej w treści:  RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie (42-286), ul. Zamkowa 3,
 2. . W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z powołanym Inspektorem Ochrony Danych (IOD), adres email: dane.osobowe@zespolslask.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy,
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego zostanie Państwu przekazane odrębna informacja.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  - przez czas wykonywania umowy,
  - przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.Inspektor Ochrony Danych
Sławomir Stojek
dane.osobowe@zespolslask.pl


polecamy