Rozpoczęło się Święto Edukacji Regionalnej07 Czerwca 2018

Dzień Otwarty i finał IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Edukacja Regionalna w Szkole rozpoczęły trzydniowe Święto Edukacji Regionalnej w siedzibie Zespołu „Śląsk”. Około 500 uczniów wzięło udział w warsztatach artystycznych, zwiedziło zespół pałacowo-parkowy i wystąpiło ze swoimi prezentacjami na scenie. Na zakończenie wszyscy wysłuchali koncertu chóru i orkiestry Zespołu „Śląsk” pt. „Pieśń o Ojczyźnie”.

Na Dzień Otwarty zaprosiliśmy szkoły, które przez cały rok współpracują z pedagogami Zespołu „Śląsk” w zakresie edukacji regionalnej. Udział wzięły chorzowskie placówki uczestniczące w projekcie „Roztańczymy Chorzów”: Przedszkole nr 29, Szkoły Podstawowe nr 2, 10, 34 i 25, Zespół Pieśni i Tańca „Chorzów” oraz Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych z Częstochowy, realizujący swój kilkumiesięczny projekt edukacyjny w siedzibie Zespołu „Śląsk”. Wszystkie szkoły zaprezentowały przed publicznością efekty swojej pracy artystycznej. Dzieci i młodzież wykonały śląskie pieśni i tańce ludowe, których mieli okazję się nauczyć podczas warsztatów z pedagogami Zespołu. Dla wielu uczniów była to pierwsza, emocjonująca możliwość publicznego występu. Znakomita praca instruktorów Zespołu „Śląsk” oraz trud nauczycieli z wszystkich szkół uczestniczących w warsztatach, dały wspaniałe owoce. Dla wszystkich dzieci występ na scenie Zespołu „Śląsk” pozostanie niezapomnianym wydarzeniem. Prezentacji artystycznej towarzyszyła wystawa prac plastycznych i fotografii pt. „Mój Śląsk” przygotowana przez uczniów Zespołu Niepublicznych Palcówek Oświatowych z Częstochowy. Obrazy i zdjęcia powstawały przez cały okres trwania projektu edukacyjnego, podczas plenerów w siedzibie Zespołu „Śląsk”.

Tradycją stało się także, że podczas Święta Edukacji Regionalnej w Zespole „Śląsk” odbywa się finał, organizowanego co roku przez Wojewodę Śląskiego i Śląskie Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego Konkursu Edukacja Regionalna w Szkole „Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu… - Jan Paweł II”. To już IX edycja konkursowych zmagań, których celem jest pogłębianie więzi z regionem, poszanowanie dziedzictwa kulturowego i kształcenie odpowiedzialności za pielęgnowanie i popularyzację dorobku pokoleń.

Ukoronowaniem pierwszego dnia Święta Edukacji Regionalnej był koncert chóru i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z programem „Pieśń o Ojczyźnie”. To jednak nie koniec celebrowania edukacji regionalnej w siedzibie Zespołu! W ramach Święta, 7 czerwca odbędą się także: Festiwal Zawodów, a po południu na koncercie podsumowującym całoroczną naukę spotkają się uczniowie i pedagodzy Artystycznego Ogniska Wokalno-Baletowego im. Elwiry Kamińskiej. 8 czerwca, na finałowe przesłuchania przyjadą do Koszęcina laureaci etapów eliminacyjnych XXV Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza. (AK)

Powrót