Helokanie południa

"Helokanie południa" - muzyka, śpiew i taniec wspólnymi korzeniami cywilizacji europejskiej na przykładzie Słowacji, Węgier, Chorwacji i Polski. Promocja Polski poprzez prezentację niematerialnego dziedzictwa kultury w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".

 

O projekcie

„Helokanie południa” - to projekt edukacyjno - artystyczny, na który składają się warsztaty realizowane na przełomie 2016 i 2017 roku z zespołami partnerskimi na Słowacji, Węgrzech i w Chorwacji oraz trasa koncertowa, która odbędzie się w wymienionych krajach jesienią 2017 roku, w wykonaniu tancerzy i solistów chóru Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Warsztaty, wspólne spotkania oraz finalne koncerty mają na celu zbliżenie instytucji, powiększanie sieci kontaktów, a także konfrontowanie i kreatywne korzystanie z myśli twórczej artystów, pedagogów Zespołu „Śląsk” oraz ich partnerów.

Celem nadrzędnym jest realizacja wielopłaszczyznowego projektu promocji polskiej kultury za granicą. Jest to jednocześnie kontynuacja działań związanych z niemal 65-letnią promocją polskiej kultury na arenie międzynarodowej. Od 1953 roku Zespół „Śląsk” reprezentuje Polskę, budując od tego czasu markę światowego formatu. Dzięki przemianom, jakie w tym okresie nastąpiły na świecie, w Europie i Polsce - „Śląsk” ma do zaprezentowania sceniczną opowieść. Opowieść o ponadczasowym charakterze narodu polskiego i jego bogatej historii. „Śląsk” bowiem to artystyczne zjawisko prezentujące polską kulturę, będące jednocześnie jej integralną częścią.

 

Warsztaty

Celem warsztatów wokalnych i tanecznych jest poznanie oraz porównanie rodzaju tańca, śpiewu, technik i metod nauki oraz inspiracji i procesu twórczego. Na przykładzie utworu „Helokanie” czy takich tańców jak „Trojak”, „Polonez” czy „Chustkowy” podczas warsztatów omówione zostaną cechy charakterystyczne dla polskiej kultury tradycyjnej. Podczas warsztatów pedagodzy będą mieli okazję zapoznać się z kulturą tradycyjną oraz metodyką pracy artystów z zespołów partnerskich. Wyciągnięte wnioski oraz zdobyte doświadczenie stanowić będą wartość samą w sobie. Efekty i sam proces udokumentowany zostanie poprzez zdjęcia i nagrania warsztatowe. Tematy podjęte przez artystów i pedagogów to między innymi:

• geneza i funkcja tańca oraz pieśni w kulturze ludowej
• stopień interpretacji choreografii i pieśni w stosunku do oryginalnej formy
• inspiracja - poszukiwanie aktualnych dróg w procesie twórczym
• stroje ludowe a kostiumy sceniczne
• narzędzia przekazywania wiedzy oraz metody pracy choreografów, artystów i kierownictwa artystycznego
• elementy tożsamości i stereotypy funkcjonujące w wiedzy powszechnej na temat kraju i kultury partnerów

 

Koncerty

Realizowane na przełomie 2016 i 2017 roku warsztaty stanowią etap przygotowawczy do zasadniczej części projektu, jaką jest cyklu koncertów Zespołu „Śląsk” we wrześniu 2017 roku. Projekt zakłada udział artystów zespołów partnerskich w koncertach „Śląska”, a jego zakres będzie ustalany w trakcie i po realizacji warsztatów. Włączone do projektu zespoły z Chorwacji, Węgier i Słowacji w sposób naturalny przyczynią się także do promocji koncertów Zespołu „Śląsk” w stolicach swoich krajów, w których zostały zaplanowane.

 

Harmonogram koncertów w 2017 roku:
11 września  - Bratysława - z udziałem Słowackiego Artystycznego Zespołu Ludowego "Sluk".
14 września  - Budapeszt - z udziałem Węgierskiego Państwowego Zespołu Ludowego.
17 września - Zagrzeb - z udziałem Narodowego Chorwackiego Zespołu Pieśni i Tańca "Lado".

 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

 

Helokanie

„Helokanie” to pieśń skomponowana przez Stanisława Hadynę, którego zainspirowała praca pasterzy Beskidu Śląskiego. Jest to wokalna ilustracja dialogu dwóch pasterek, które nie widzą siebie, a jedynie słyszą. Komunikują się na temat swojej pracy śpiewem – „białymi głosami” tzn. naturalnymi, nieszkolonymi głosami.  Całość spotęgowana jest brzmieniem chóru, nadającym efekt przestrzeni górskiej. Kompozycja weszła na stałe nie tylko do repertuaru Zespołu „Śląsk”, ale również stała się elementem kultury mieszkańców Beskidów; melodia „Helokania” stała się hejnałem Cieszyna. W 1973 roku David Bowie zainspirowany „Helokaniem” skomponował utwór „Warszawa”. Umieścił go w 1977 roku na płycie „Law” i rozpoczynał nim koncerty podczas międzynarodowej trasy w 1978 roku. Sprawił tym samym, że „Helokanie” zaistniało w kulturze masowej.

Hymn Zespołu „Śląsk” - jak często postrzegane jest „Helokanie” - stał się inspiracją dla tworzenia ścieżki dobrych praktyk, wymiany doświadczeń i współpracy międzynarodowej. Projekt „Helokanie południa” łączy międzynarodowe towarzystwo w celu realizacji warsztatów artystycznych i organizacji trasy koncertowej w latach 2016 - 2017.

Zespół „Śląsk” o dofinansowanie dwuletniego projektu „Helokanie południa” zwrócił się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach konkursu, polegającego na przygotowaniu formuły promocji Polski za granicą. Praca nad projektem, w tym współpraca z partnerami z zagranicy trwała kilka lat. Po dwuetapowej weryfikacji projekt uzyskał zgodę realizacji oraz dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwo Narodowego. Trasa koncertowa na Węgrzech, Słowacji i Chorwacji w 2017 roku zostanie zrealizowana!

Partnerami zagranicznymi w projekcie są odpowiedniki Zespołu „Śląsk” na Węgrzech, Słowacji i Chorwacji - zespoły będące nośnikami narodowej tożsamości.

 

Partnerzy:

Słowacki Artystyczny Zespół Ludowy "Sluk"

Słowacki Artystyczny Zespół Ludowy "Sluk" został powołany w 1949 roku jako profesjonalny zespół artystyczny prezentujący folklor, taniec, muzykę i inne formy artystyczne.  W swojej twórczości Zespół „Sluk“ odnajduje inspirację w autentycznym folklorze słowackim, który interpretuje i przetwarza na potrzebę wielkich widowisk charakteryzujących się najwyższą jakością. Obecnie Zespół „Sluk“ tworzy 45 profesjonalnych artystów w tym muzycy, tancerze i wokaliści pochodzących ze Słowacji i innych krajów europejskich. „Sluk“ ma swoją siedzibę wraz ze sceną, na której występuje w Bratysławie, stolicy Słowacji. Ambicją Zespołu „Sluk“ jest tworzyć profesjonalny zespół artystyczny łączący tradycję z nowoczesnością oraz tworzyć innowacyjne projekty artystyczne, które w sposób kreatywny łączyć będą gatunki artystyczne. Jednocześnie Zespół „Sluk“ tworzy scenę sztuki dla młodych artystów, studentów i profesjonalistów aby mogli w kooprodukcji tworzyć międzygatunkowe produkcje teatralne, imprezy i programy artystyczne a także warsztaty, seminaria i konferencje. Słowackie Centrum Niematerialnego Dziedzictwa Kultury jest działem Zespołu „Sluk“ , którego zadaniem jest wdrażanie Konwencji UNESCO. Koncentrują się na dokumentowaniu, przechowywaniu, przetwarzaniu elementów folkloru i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Żródło: www.sluk.sk

 

 

 

Węgierski Państwowy Zespół Ludowy

Węgierski Państwowy Zespół Ludowy został założony w 1951 roku w celu gromadzenia, przechowywania i prezentacji skarbów węgierskiego folkloru. Zespół w swoim repertuarze posiada wszystkie odmiany prezentacji scenicznej związane z folklorem węgierskim. Są to: muzyka historyczna, autentyczna muzyka i taniec ludowy, widowiska dramatyczne oparte na folklorze węgierskim, jak również inspirowane tradycją prezentacje world music, widowiska taneczne i widowiska z elementami tańca współczesnego. Dobór repertuar sprawił, że Węgierski Zespół stał się jednym z najbardziej zróżnicowanych Zespołów świata: w ciągu sześciu dekad istnienia występował w 50 krajach na czterech kontynentach, występując przed ponad 8 milionami widzów. W swojej siedzibie w Budapeszcie wykonuje około 100-120 koncertów w roku, jednocześnie będąc stałym gościem teatrów Regionu Karpackiego. Repertuar Węgierskiego Zespołu Ludowego składa się z form autentycznych i współczesnych. Tradycyjne występy są wiernym odwzorowaniem i relacją historyczną z życia tradycyjnego, natomiast w formach współczesnych folklor jest używany jako język do przekazania treści aktualnych.

Źródło: www.hagyomanyokhaza.hu/mane

 

 

 

Narodowy Chorwacki Zespół Pieśni i Tańca "Lado"

Narodowy Chorwacki Zespół Pieśni i Tańca "Lado" został założony w 1949 roku w Zagrzebiu jako profesjonalny zespół, w celu scenicznego przedstawienia przykładów bogatych tradycji chorwackiej muzyki i tańca. Repertuar „Lado“ zyskał światowe uznanie ze względu na jego autentyczność. W skład repertuaru wchodzi ponad sto różnych choreografii i kilkaset regionalnych utworów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych. Zespół „Lado“ zebrał wiedzę najbardziej znanych chorwackich folklorystów i choreografów, muzyków ludowych, kompozytorów i dyrygentów, którzy inspirują się muzyką ludową. Zespół artystyczny składa się z 40 tancerzy i śpiewaków, którzy występują na scenie zarówno w repertuarze tanecznym jak i wokalnym. Towarzyszy im kapela 14 muzyków, którzy grają na ponad 80 różnych instrumentach klasycznych i ludowych. Całość dopełnia unikalna kolekcja strojów ludowych w ilości 1200 sztuk.  Wszystko to, wraz z niesamowitym bogactwem i różnorodnością folkloru w tak małym kraju jak Chorwacja, sprawia, iż Zespół „Lado“ zarówno przez miłośników i krytyków muzycznych uznany jest za jeden z najlepszych zespół ludowych na świecie.

Źródło: www.lado.hr

 

 

 

 

Współpraca

„Helokanie południa” zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego – Wojciecha Saługi.

Do współpracy przy realizacji projektu zaproszeni zostali:
Jerzy Snopek, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP na Węgrzech.
Maciej Szymański, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji
Leszek Soczewica, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny w Republice Słowackiej
Podczas realizacji projektu „Helokanie Południa” Zespół „Śląsk” współpracuje z organizacjami polonijnymi oraz polskimi placówkami zajmującymi się promocją Polski, takimi jak: Polski Instytut w Bratysławie czy Polski Instytut w Budapeszcie.

 

Media

„Chorwacja:
Państwowa Telewizja Chorwacka pr 1 – „Magazyn Pryzmat”
https://www.youtube.com/watch?v=1XjzePphoUo
http://www.nacional.hr/lado-i-slask-su-se-ucili-izvodenju-hrvatskih-i-poljskih-tradicijskih-napjeva/
http://www.kajje.in/kultura/lado-i-slask-razmijenili-iskustvo
http://www.mic.hr/news/nacionalni-folklorni-ansambli-hrvatske-i-poljske-lado-i-slask-razmijenili-iskustvo-izvodenja-tradicijskih-napjeva
http://www.briefing-mediji.hr/App/Publication/DohvatiObjavuGUID?objavaId=17086568&tip=tisak&GUID=f08ac5f4-3616-4f22-b246-7544a5486622
https://www.obavjestajac.hr/726986/lado-i-slask-su-se-ucili-izvodjenju-hrvatskih-i-poljskih-tradicijskih-napjeva
http://www.izravno.com/hr/info/kultura/kultura-10.-prosinca-2016./
http://www.lado.hr/odnosi-s-javnoscu/novosti/nacionalni-folklorni-ansambli-hrvatske-i-poljske-lado-i-slask-razmijenili-iskustvo-izvodjenja-tradicijskih-napjeva/

Węgry:
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-nemzetisegi/?date=2016-11-19_13%3A30%3A00&ch=mr4
http://polonia24.tvp.pl/27468171/14112016-2150

Polska:
http://www.radio.katowice.pl/zobacz,24245,Helokanie-poludnia-audio-.html#.WHzF8fnhCM8
http://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/zespol-slask-w-miedzynarodowym-projekcie-helokanie-poludnia
http://slask.onet.pl/zespol-slask-w-miedzynarodowym-projekcie-helokanie-poludnia/3smbm2
https://gwarek.com.pl/gwarek/artykul/nowy-sezon-lska
https://twitter.com/zespolslask/status/807903240427814912
http://poland.shafaqna.com/PL/PL/315478
http://www.lubliniec.info/artykul/9656/nowy-sezon-artystyczny-slaska-bezplatny-koncert
http://niedziela.pl/artykul/128235/nd/O-Zespole-%E2%80%9ESlask%E2%80%9D-slodko-gorzko
https://www.facebook.com/zespolslask/videos/1231489336931929/
http://www.rmfclassic.pl/informacje/Obraz,12/Zespol-Piesni-i-Tanca-Slask-zainauguruje-64-sezon-artystyczny,30716.html
http://www.radiomaryja.pl/informacje/zespol-slask-promuje-swiecie-polska-kulture/
http://katowice.tvp.pl/27624337/zespol-slask-w-miedzynarodowym-projekcie-helokanie-poludnia

 

 

 

 

English

About the project

The project, which received funding of the Ministry of Culture and National Heritage, is designed to promote Polish culture abroad through a series of joint workshops with foreign partners including a planned concerts tour in Slovakia, Hungary and in Croatia in autumn 2017.

The main objective is to implement a multi-faceted project promoting Polish culture abroad. All foreign partners attending the project represent a similar activity profile to “Śląsk” Ensemble: The National Folk Dance Ensemble of Croatia “Lado” from Zagreb, Croatia; The Hungarian Heritage House and Hungarian State Folk Ensemble from Budapest, Hungary; The Slovak State Traditional Dance Company “Sluk” from Bratislava, Slovakia. Each of the Ensemble presents culture, which is the carrier of their national identity.

Workshops conducted with project partners are foreseen to begin in November 2016 proceeding the planned Southern European tour. Workshops, joint meetings and final concerts are intended to bring closer cultural institutions, expand the network of contacts, as well as confront with and draw on creatively the concepts and ideas of artists and educators of “Śląsk” as well as project partners.

The aim of the week long vocal and dance workshop is to mutually get acquainted with a national dance and singing of project partners, techniques and methods of teaching, as well as sources of inspiration and its creative process.

All project activities scheduled for Budapest, Zagreb and Bratislava are conceptually based on the theme ‘Helokanie’, but also draw from partners artistic program resources such as Croatian ‘Ojkanie’ or national dances, where common and distinctive features are going to be traced for and analyzed.

The outcome of the workshops will be ready for viewing in autumn 2017 during a series of concerts “Hello, hello Folks!” tournee.

The plans include organization of concerts for project partners in Poland to familiarize local audience with culture diversity showcased  by artists of Croatia, Slovakia and Hungary. These plans refer to 2018 projects, when “Śląsk” Ensemble will be celebrating its 65th anniversary.

Helokanie” as a source of inspiration.

The project leading thread „Helokanie” is a song composed by Stanislaw Hadyna, inspired by the work of the shepherds of the Beskid Slaski Mountains. It is a vocal dialogue illustration of two working shepherdesses who, without eye contact, communicate by calling each other. They communicate by using white/throat, traditional voice. The whole is enhanced by the sound of the choir, that gives the effect of mountains open space.

With time, the song composition has been acknowledged to be the anthem of ‘ŚLĄSK’ Ensemble and has been incorporated permanently into its repertoire.

The unique nature of ‘Helokanie’ can be determined by numerous artistic inspirations it has become  a source of.

It was David Bowie, among others, who got enchanted and inspired by its melody using it in his ‘Warsaw’ song – today a part of canon of world music.

This time, “Helokanie” has become an inspiration for Stanisław Hadyna’s “Śląsk” Song and Dance Ensemble itself - to create a path of good practices, exchange of experiences and international cooperation within the framework of the project connecting artists from the Europe: Hungary, Slovakia and Croatia.

The project partners of ‘Helokanie and its counterparts in South European countries are bound for years with close, friendly, creative and artistically based relations with “Śląsk”. “Śląsk” Ensemble aims at continuing this collaboration in future.

 

The Hungarian State Folk Ensemble.

The Hungarian State Folk Ensemble was founded in 1951 with the purpose of collecting, preserving and presenting the treasures of Hungarian folklore. The HSFE presents all folk-related Hungarian genres on stage: historic music, authentic folk music and dance, dramatic folk plays, as well as traditional-based world music, show-dancing and the elements of contemporary dance-house tradition. Its variegated repertoire has made the HSFE one of the most widely performing ensembles of the world: during the six decades of its existence, the HSFE has performed in 50 countries of four continents, entertaining more than  8 million people altogether. At home (8 Corvin tér, Budapest), the HSFE performs about 100-120 times a year, beside being regular guest of theatres all over the Carpathian basin.

On-stage adaptations of Hungarian folklore appeared about half a century ago. Beside the authentic and educational presentation of dances, there has always been a renewing wish for the establishment of an independent dance theatre within the HSFE. However, when the real revival of folk dance on stage came about in the beginning of the 1970's, professional folk dance ensembles started to include authentic themes in their repertoire. Transformation and substitution of original dance figures with more „stagelike" movements was no longer a guiding principle, and for long, the precise reproduction of authentic dances was held to be the right interpretation. In the last decade though, the Hungarian State Folk Ensemble, performing various themes, has managed to transcend this idea. In today's HSFE performances, folk dance tradition appears from various aspects; it is either the theme or just the communicative means by which the theme manifests itself. Folklore has proven to be creative and vivid enough to become a bright colour on the palette of contemporary arts.

The HSFE's repertoire features authentic performances as well as contemporary ones. The traditional performances give a truthful presentation of the historical relations in traditional life, while the dance-theatre shows use folklore as language to communicate some new message.

 

The National Folk Dance Ensemble of Croatia „Lado”

LADO, the National Folk Dance Ensemble of Croatia , was founded in 1949 in Zagreb as a professional national ensemble, with the aim of researching, artistically interpreting and presenting on stage the most beautiful examples of the rich traditions of Croatian music and dance.

The ensemble's 39 brilliant dancers, who are also excellent singers, can easily transform this folk dance ensemble into an impressive folk choir, while its 14 superb musicians play some fifty different traditional and classical instruments. In its repertoire, which consists of more than a hundred different choreographies and several hundred vocal, instrumental and vocal-instrumental numbers.

LADO, an archaic Slavic word, is a synonym for good, kind and nice, and is frequently used as a refrain in ancient ritual songs of north-western Croatia.

LADO represents the rich and diverse regional musical and choreographic traditions of Croatia, which is geographically situated at a crossroad of Europe in which the Mediterranean Balkan, Pannonian and Alpine influences are found in the dances, music and costumes.

LADO is often called a "Dancing Museum" because of priceless and beautiful authentic national costumes (more than 1,200 costumes) some of which are 100 years old. The ensemble also presents new, contemporary musical and choreographic works based on traditional motifs and elements

 

The Slovak State Traditional Dance Company „SĽUK”

SĽUK has been a professional artistic ensemble involved in the performance of folklore, music, dance theatre, and other artistic genres in Slovakia since 1949. In its creative activities, SĽUK finds inspiration in authentic Slovak folklore, which it processes into highly successful shows of a superior quality. Currently, 45 top professional artists (dancers, musicians, and singers) from Slovakia and other European countries perform in the dance company. SĽUK is based in Bratislava and has its own theatre. Among other things, SĽUK embodies 67 years of tradition and over 10 thousand performances seen by more than 30 million viewers in more than 60 countries worldwide.

The current ambition of SĽUK is to develop the company as a highly professional ensemble combining traditional and innovative approaches and new creative artistic projects which mingle with new artistic genres. Also SĽUK is an art scene offering opportunities to young artists, university students, and professionals so that they can realize their projects and stage co-productions, cross-genre and multicultural events, artistic programmes, workshops, seminars, and conferences

The Slovak Intangible Cultural Heritage Centre is a department of SĽUK. Its task is to implement the UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (2003). Its activities concentrate on documenting, storing, processing, filing, and making the elements of folklore and intangible cultural heritage publicly available and accessible. The centre plays an important role in culturally educating children, young people, and adults in the sphere of the intangible cultural heritage and international cooperation in the sphere of safeguarding, promoting, and performing traditional culture and folklore, and thus making it accessible.

 

The project received the Honorary Patronage of the Marshal of the Silesian Self Government Mr. Wojciech Saługa.

The project came about in collaboration with:
Jerzy Snopek, Ambassador. Polish Embassy in Budapest, Hungary.
Maciej Szymański, Ambassador. Polish Embassy in Zagreb, Croatia.
Leszek Soczewica Ambassador. Polish Embassy in Bratislava, Slovakia.

Monika Krzepkowska Director of Polish Institute in Slovakia.
Katarzyna Sitko Director of Polish Institute in Hungary.

 

 


Zobacz również

 • Koncerty na ekranie
  • Edukujemy artystycznie
   • Rok 2019 - Rokiem Stanisława Hadyny
    • RODO obowiązek informacyjny
     • Przyjaciele
      • Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
       • Inwestycje
        • Inwestycje współfinansowane ze środków UE
         • Kontakt
          • Aktualności
           • O projekcie
            • Galeria
             • Stan obiektów przed realizacją I etapu
              • Brama cesarska
               • Dom Pracy Twórczej
                • Pałac
                 • Pawilon im. E. Kamińskiej
                 • Stan obiektów po realizacji I etapu
                  • Dom Pracy Twórczej
                   • Wieża i Kaplica
                    • Pałac
                     • Pawilon
                     • Stan przed realizacją II i III etapu
                      • Alejki i ogrodzenie
                       • Garaże
                        • Wieża i Kaplica
                         • Lewe skrzydło
                          • Łącznik
                           • Portiernia
                            • Prawe skrzydło
                            • Bieżąca realizacja Projektu
                             • Garaż wielostanowiskowy
                              • Wieża i Kaplica
                               • Park
                                • Pałac
                                 • Łącznik
                                  • Lewe skrzydło
                                   • Prawe skrzydło
                                • Pozostałe inwestycje
                                 • Aktualności
                                  • Kontakt
                                   • Galeria pozostałe inwestysje
                                    • Prace konserwatorskie w dawnej ujeżdżalni
                                     • Adaptacja budynku dawnej ujeżdżalni
                                      • Aranżacja piwnic Domu pracy twórczej
                                    • Przetargi
                                     • Biuletyn Informacji Publicznej
                                      • Dofinansowanie
                                       • Sklep
                                        • Filmy
                                         • Deklaracja dostępności